Rengjøring av røykpiper

Generalforsamlingsvetak sak 12.
Rengjøring av røykpiper.

Uke 32 vil folk fra firmaet Vakumkjempen foreta filming og kontroll av alle røykpipene i borettslaget.

Der hvor det er behov for rengjøring/suging av sot vil dette arbeidet bli foretatt i uke 33 – 34.
Dette krever at alle ildsteder må tapes igjen for å unngå sot i leilighetene.
Vi har avtalt med Vakumkjempen at de skal foreta denne tapingen på ettermiddagstid kvelden før de skal ’suge’, dette for at da er de fleste hjemme.

Vi vil komme tilbake med datoer over hvilke ettermiddager Vakumkjempen MÅ ha tilgang til din leilighet.

Er du ikke til stede på oppsatt dato, når den kommer, må du sørge for at noen har nøkkel til din leilighet.
Gjør gjerne avtale om dette med noen i styret – eller gi beskjed om hvem som har din nøkkel.

Med hilsen

Olsgård II borettslag
08. august 2010

Hei

Nå er hjemmesiden til vårt borettslag endelig tilgjengelig!

Foreløpig er alle funksjoner og sider ikke implementert, men dette vil skje fortløpende.