Termografering

Til alle andelseier i rekkehusene

Før påske gjorde vi termografering av leiligheter i blokkene. Som Dag Håvard nevnte på beboermøte 23.05 er nå tiden kommet  for å gjøre det samme i rekkehusene.

Som kjent jobber styret med en nært forestående rehabilitering. Som et ledd i dette ønsker vi mer kartlegging av bygningsmassen. I denne omgang er det snakk om termografering av vegger i boenheter.

Det er viktig å presisere at dette er frivillig for alle sammen. Vi har ikke noen behov for begrunnelse dersom du ikke ønsker at dette gjennomført hos dere. Det er bare å si nei-takk.

Fra ca kl 16:00 fredag 26. mai starter vi lengst nord i Stærvegen og det er Ragnar Solstad som kommer. Arbeidet vil pågå frem til ca kl 18:00. Siden vi ikke vet hvor mange leiligheter vi skal inn i vet vi heller ikke hvor lang tid som går med til dette.

Følgende områder ønsker vi termobilder av, i prioritert rekkefølge:

·       Yttervegger i stue og kjøkken

·       Himling i stue og kjøkken

·       Yttervegger i soverom og gang

Igjen; tiltaket er frivillig og det er bare å si fra om det er områder dere ikke vil skal besiktiges.

Med hilsen

Vigdis Jørgensen

styreleder

Dugnad 2023

Torsdag 25.mai kl 1800

Containere blir satt ut torsdag morgen mellom Duevn. 5 og 7, Stærv. 2 og Duevn. 1, og Stærv. 10 og 12. Pass på å flytte biler slik at de ikke står i veien. De vil bli stående til over pinsen.


Spesialavfall, som gips, mineralull, trykkimpregnert trevirke, malingsspann, oljeholdig avfall, spraybokser, gamle isolerglassruter samt elektriske og elektroniske produkter, må ikke kastes i containerne da dette vil
medføre store ekstrakostnader.

Arbeidsoppgaver:

  • Rake uteområder og plukke søppel
  • Fjerne mose på muren utenfor Duev. 1-5, ved hjelp av høytrykkspyler
  • Fjerne gress på lekeplassen
  • Spyle og rengjøre søppelcontainerne
  • Tømme fellesboder i blokkene NB:Alt, også sykler,som ikke er merket, vil bli kastet.

    Dersom du er bortreist den 25., ta din del av dugnaden før eller etter, og si fra til Lena Johansen, se utdelt skriv.

Styret.

Varsel om generalforsamling

 Tromsø, 8. mars 2022

Eiere i OLSGÅRD II Borettslag

Varsel om generalforsamling 2022

Det varsles herved om generalforsamling i Olsgård II Borettslag

torsdag 19. mai kl 1800.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen

28. mars 2022, og sendes på e-post:

 olsgard2@mittbonord.no,

evt. leveres til styreleder: Vigdis Jørgensen, Duevn. 5.

Egen innkalling med vedlegg og nærmere angivelse av sted vil bli sendt ut mellom 8 og 20 dager før møtet. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen, som kan behandles på generalforsamlingen

For å sikre en effektiv og god behandling av saker er det ønskelig at innmeldt sak inneholder:

1. Tittel

2. Beskrivelse av saken

3. Forslag til vedtak

4. Vedlegg dersom nødvendig (tegninger/bilder osv)

Alle saker som skal tas med i innkallingen, må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen, samt inneholde forslagsstillers kontaktinfo for eventuelle avklaringer knyttet til forslaget.