Beboerinformasjon juni 2023

Takk til alle som har bidratt til å forskjønne fellesområdene; det være
seg rengjøring av søppeldunkene, raking, fjerning av grus på plenen,
beising av trapp utenfor Stærv. 2 og spyling og rengjøring av muren i
Duevn.

Klipping av plenen starter opp denne uka og foretas av samme
firma som de siste årene. For å ta vare på naturens mangfold,innsekter
og fugler, vil vi i den bratte skråninga nedenfor parkeringsplassen i
Duevn. 5. og Stærv. 2, gjøre et forsøk med å la det være en naturlig
blomstereng der.

Generalforsamlingen ble som kjent avholdt 23. mai. med en fremmøte-
prosent på 54. Vedlagt følger protokoll fra møtet. Ber dere legge mer-
ke til vedtakene i
Sak 6 – Vedlikeholdsplikt garasjene: Andelseiere i rekkehusene
som har garasje har selv vedlikeholdsplikt for disse
Sak 9 – TV-Internett: Styret får fullmakt til å utrede saken
videre.
Etter møtet orienterte Dag Håvard Hansen, prosjektleder for rehabili-
teringsprosjektet, om progresjonen i prosjektet. Han opplyste at det
gjenstår noe kartlegging og vurdering før valg av tiltak, før han går i
gang med å produsere tilbudsmateriell. Han ser for seg at det vil være
klart for å utlyse priskonkurranse i løpet av høsten, ekstraordinær ge-
neralforsamling på begynnelsen av 2024 og gjennomføring av prosjektet i
løpet av 2024. Styret vil holde andelseierne løpende orientert i proses-
sen tilknyttet renoveringen. Se sak 10 i protokollen.

PARKERING
Husk parkering er bare tillatt med gyldig parkeringkort!!!! Det er
IKKE lov å parkere utenfor blokkene og rekkehusene. Det må være
fri passasje i tilfelle utrykningskjøretøyer; brann, sykebiler.
Styret ønsker dere alle en riktig god sommer.

Litt dugnad og presentasjon om rehabiliteringen

Vedlagt følger presentasjonen fra Dag-Håvard når det gjelder rehabiliteringsprosjektet.

Protokollen vil bli sendt ut og publisert på hjemmesidene så snart den er undertegnet og klar. 

 Så over til dugnaden. Som jeg skrev i tidligere mail, må hver blokk, og rekkehusene, ta ansvar for sin del av vårarbeidet. Tømme fellesboder, rake, og koste. De fleste er ferdige, men noe står igjen.  Containerne står frem til torsdags morgen. Det er god plass i den som er plassert utenfor Stærv. 2, og noe plass i den som er utenfor Duevn. 7.

Vær obs. på hva som ikke MÅ kastes i containerne. 

NB. Påse at ingen biler hindrer Perpetum i å hente containerne på torsdag. Dette gjelder spesielt utenfor Stærvn. 2. Husk man kan plassere bilene langs Duevn. 

mvh

Vigdis Jørgensen

styreleder

Avlyst dugnad

Skrekkelig vær i dag, sterk vind, har vært opp til 23 i kastene . regn, og i morges litt hagl. Å rake er umulig , det blåser bare avgårde. Dessuten har mange allerede gjort jobben utenfor blokka si.

Anbefaler at de blokkene og rekkehusene som ikke har raket , finner en dag som passer. Det er flere som har sagt at de ikke kan i dag, men vil gjerne delta senere. 

Styret har derfor funnet ut at det er ikke forhold for arrangere dugnad i dag. Cointainerne er på plass, der skal jo også hageavfallet kastes. Tømming av fellesarealene i  kjellerne kan derfor hver blokk vurdere om de vil gjøre i dag, eller senere.   Containerne står til neste torsdag. Rengjøring av muren har man allerede begynt på, , brukt høytrykksspyler, og det fungerer veldig bra. Børre Lund og Børge Hansen ferdigstille det.

Søppeldunkene? Hvis de skal rengjøres bør det gjøres i dag da nettopp er blitt tømt. . Noen som kan gjøre det. Vi har høytrykkspyler i Duevn. 5.

Vær obs på hva man ikke skal kaste i containerne.

for styret

Vigdis Jørgensen