Vårrengjøring!

Kostebilen kommer etter klokken 8 torsdag 2.mai.
Da må biler være flyttet fra parkeringsplassene i borettslaget.
Parker langs f.eks Duevegen eller Stærvegen.
Og hjelp gjerne våren frem der det ligger litt snø eller is.

Reservasjon mot elektronisk informasjon

Det er beboere som i BoNord-portalen har reservert seg mot informasjon via elektroniske kanaler, typisk e-post.
Denne reservasjon gjelder også informasjon gitt fra styret i borettslaget. Informasjon fra styret er beboerinformasjon, innkallinger til beboermøter, generalforsamlinger og lignende. I tillegg vil styret sende ut beskjeder som omhandler for eksempel dugander og kosting av parkeringsplasser.

I portalen kan man reservere seg mot elektronisk informasjon fra både borettslaget og BoNord!

Det er ønskelig av styret at alle våre beboere er tilgjengelig for informasjon via e-post. Om de som har reservert mot slik kommunikasjon ønsker å endre dette, kan man følge oppskriften under. Tallene i klammer, [], i bildet under, refererer til hva man ser i portalen når man er logget inn på en PC / stor skjerm.

  1. Logg inn på BoNord sin portal
  2. I portalen, trykk på «hodet» oppe til høyre [1]
    • Vil da komme opp en meny. Velg Profil og samtykker
  3. Trykk på samtykker [2]
  4. Sørg for at boksen under Reservasjon mot elektronisk kommunikasjon er tom [3]

Gjør man dette, skal det ikke komme noe som kan minne om reklame og lignende fra oss i styret eller forretningsfører.

Om alle de rosa boksene under punktet Knyttet til ditt medlemskap [4] er tomme, skal det heller ikke komme generell informasjon og det som kan oppfattes som reklame fra BoNord!

Beboerinformasjon

Onsdag 24. april kl 1900 inviterer vi til beboermøte på SKARPHUSET ( like nord for Mortensnes skole).
Dette for å redegjøre for status når det gjelder planene for renovering.
Fint om du kan gi tilbakemelding om du kommer eller ikke, da vi serverer noe å drikke samt å bite i. Send e-post til borettslaget!

Avtalen med Telenor har blitt oppdatert og beboere kan nå logge inn på Telenor sine sider og gjøre sine ønskede endringer. Denne avtalen vil gjøre at husleien fra og med mai endres slik tidligere nevnt. Om det er noe som ikke fungerer som ønsket, ring Telenor på telefonnummeret som oppgis på hjemmesiden.