Kostebilen kommer!

Den 10.juni kommer kostebilen til Olsgård 2!

Dette er den ene dagen i året det er greit å kjøre på jobb!

Om det ikke er et alternativ, parker bilen langs Duevegen denne datoen slik at kostebilen får fjernet så mye som mulig av vinterens grus og skit.

Snørydding 2/2

Hei igjen

Viser til oppslag i blokkene og til utdelt skriv for rekkehusene )se vedlegg) , angående fjerning av snøhaugene i morgen, tirsdag 11. februar.
Snøryddingen vil foregå mellom kl 0900 og 1400, og biler må da være fjernet. ( også mellom Duevn. 13 og garasjene) og mellom garasjene i Stærveien.

Dersom du er hjemme, trenger du ikke ha den fjernet hele dagen, dersom du følger med på når snøryddingen foregår på «ditt område».

Dette er bare en påminnelse

Mvh Vigdis Helene Amundsen
Styreleder

Snørydding 1/2

TIRSDAG 11. FEBRUAR

VIL SNØHAUGENE PÅ
PARKERINGSPLASSENE BLI KJØRT BORT MELLOM

KL 0900—1400.

ALLE BILER MÅ DERFOR VÆRE
FJERNET I DETTE TIDSROMMET.

STYRET
NB For spørsmål, ring styreleder Vigdis A.

Vårrengjøring

Mandag 2.mai mellom klokken 9 og 15 kommer kostebilen og fjerner de siste restene av vinteren på våre parkeringsplasser!

De som har kjøretøy eller annet på fellesområdet, må denne dagen parkerer langs Dueveien eller annet egnet sted. Dette for å frigjøre parkeringsplassene slik at alt blir kostet rent og pent.

Dette gjelder også foran blokker og rekkehus!

Olsgård 2 borettslag

Parkering ved rekkehus og blokker

Parkering av biler skal skje på anviste parkeringsplasser. Det er ikke tillat å parkere foran rekkehus eller blokker om ikke dette skyldes levering av varer eller lignende. Dette for at andre skal ha mulighet å kjøre til sin inngang for lignende korte opphold.

Biler tilhørende blokker skal parkere ved parkeringsplassene ved Stærveien 2 og Dueveien 1 samt parkeringsplassen mellom Dueveien 5 og rekkehus.

Rekkehusene har anviste plasser mellom rekkehusene. Det vil si at beboere i Dueveien 7 til 13 samt Dueveien 15 til 21 skal parkere mellom rekkehusene i Dueveien.

Beboere i rekkehusene mellom Stærveien 2 til 10 samt Stærveien 12 til 18 skal parkere mellom rekkehusene i Stærveien. Det er dog viktig at biler mellom garasjene i Stærveien flyttes med jevne mellomrom slik at brøyting er mulig.

Olsgård II borettslag

Skidag på søndag!

downhill

Velkommen til skidag på Mortensnes skole

Andre klasse ved Mortensnes skole har den store gleden av å invitere alle som vil til en skidag fylt med fart og moro i skibakken ved Mortensnes skole!

Dette skjer 6.april fra klokken 12 til klokken 15. Det vil bli salg av kaffe, brus, pølser og deilige kaker! Ta med familie og venner på en flott dag ute i det fri!

Feiing av fellesareal

Mellom kl 10.00 – 14.00 mandag 13. mai vil det komme en kostebil og koste parkeringsplasser og gangveier i borettslaget.

Vi må få be om at biler flyttes, settes i garasjen slik at kostebilen kommer til.
I Duevegen kan sette bilen stå på veiskuldra.

Olsgård 2 borettslag

Uteområder

Snøen ligger tykt på bakken og det ser ut til at den vil ligge en stund. Men det betyr ikke at våren ikke kommer og at man ikke kan planlegge litt utbedringer av våre uteområder.

Om det er noen som ønsker å pynte på våre uteområder med planter, busker eller lignende, vil borettslaget stille opp med penger til innkjøp av de nødvendige produktene. Innen for visse grenser naturligvis. Selve arbeidet med beplanting og lignende må den enkelte stå for selv eller i samarbeid med andre.

Borettslaget har blomsterjord og noe redskaper til denne typen arbeid.

Om dette høres interessant ut, ta kontakt med styret!

Avløpsrør

VVS24 har nå startet opp arbeidet med vedlikehold/utbedring av avløpsrør i kjeller, under gulvet og ut til der hvor rørene møter de kommunale rør.
I flg VVS24 vil de koble om til ekstra avløp slik at vi ikke skal blir berørt mens arbeidet pågår.
Beboere som har avløpsrør i sin bod må rydde slik at det er 1 m bredde fra boddør og til hjørne hvor avløpet går ned ( ikke den veggen hvor rør går ut )

Det er også viktig at VVS24 får tilgang til kjellerbod. Skal du reise bort må du ordne med at noen har nøkkel til boden – eller du kan la den stå åpen.

VVS24 kan kontaktes på tlf: 982 27 463 Trond Vidar

Til oss andre som ikke har rør i boden:
– vi må være behjelpelig med å ikke låse ytterdør og kjellerdører mens VVS24 jobber i kjelleren.

Arbeidet starter torsdag 10. januar i Duevegen 5. De beregner å bruke vel ei uke pr inngang. Neste inngang ( kjeller ) blir Duevegen 3 ca uke 4 – osv.
Til slutt tar de Stærvegen 2, uke ??

Går arbeidet greit kan de bli ferdig tidligere.

Olsgård II borettslag

Lekeplassen

30. august klokken 18 blir det rivningsdugnad av det gamle lekestativet på lekeplassen nedenfor Dueveien 5. Det vil komme nytt lekestativ etter hvert. Om du kan komme, send e-post til olsgaard2@online.no innen tirsdag 28.08. Dette med tanke på bestilling av konteiner.

Olsgård II borettslag

Blomster

Etterhvert har våre uteområder blitt litt penere takket være noen engasjerte beboere i borettslaget. Det er fortsatt mye areal som har forbedringspotensiale, men det er ingen hast. Man får ta tiden til hjelp og planlegge litt, så kan kanskje flere oaser som de under dukke opp i vårt borettslag…

   

Om du ønsker å bidra til den stadig voksende blomster- og prydvekstoppblomstringen, ta gjerne kontakt med styret. Om det legges ned egeninnsats ved beplanting, ordner borettslaget økonomiske ved innkjøp (innenfor rimelighetens grenser).

Hilsen
Olsgård II borettslag

Parkering på Håpet III borettslag sine parkeringsplasser

Heisa,

Styret i Håpet III borettslag har kontaktet Olsgård II borettslag angående parkering på Håpet III sine parkeringsplasser. Det er spesielt bruk av parkeringsplassen mellom Duveien 8 og Dueveien 10 som skaper irritasjon. Besøkende til, eller beboere i vårt borettslag skal ikke benytte seg av parkeringsplasser i andre borettslag. Dette er noe vi selv har vært plaget med på parkeringsplassen mellom Stærveien 2 og Dueveien 1.

Vi håper at for fremtiden vil all parkering som har tilslutning til Olsgård II borettslag vil skje på vårt eget område.

Hilsen Olsgård II borettslag

Luciadagen

Lucia

Santa Lucia

Svart senker natten seg
i stall og stuer.
Solen har gått sin vei.
Skyggene truer.
Inn i vårt mørke hus
stiger med tente lys
Santa Lucia, Santa Lucia!

Natten er mørk og stum.
Med ett det suser
i alle tyste rom
som vinger bruser.
Se på vår terskel står
hvitkledd med lys i hår
Santa Lucia, Santa Lucia

Bildet er designet av Tove Svarkjønnli og lånt fra http://www.scraphaugen.no.

Oppgradering av dekoder

Styret har i dag fått tilsendt et informasjonsskriv fra Canal Digital. Canal Digital skal oppgradere de nye dekoderene våre, og i den sammenheng kan man oppleve litt problemer. Under følger teksten i informasjonsskrivet.

Hei!

I morgen formiddag, tirsdag 22.november, oppgraderer vi hovedstasjonen i Tromsø. Jeg er litt usikker om dere har fått denne informasjonen om oppgraderingen. I informasjonen står det hva kunder med dekoder må gjøre for å få bilde etter oppgraderingen.

- Dekoderen vil oppleves som treg i starten med ny software, men etter hvert så går den seg til å blir raskere i behandling av knapptrykk. Dette kan gå seg til i løpet av 2 dager.

- Det kommer ny kanalplan så brukere må slå av og på dekoder for å få ny liste

- ID-TV må restartes, noen modeller må søkes inn på ny.

- VIASAT Motor/Visjon Norge/TVE/Fransk 24/VTV4/TV5 Modo/Viasat krime kan oppleve hakking i bildet. I forbindelse med dette kan det være nødvendig å bytte apparatkabel (type 3C2V kabel som er noe eldre har vist seg å gi problemer)

Kunder som får problemer tar kontakt med Canal Digital på telefon 06090.

Om det er noen som har problem med svart skjerm / intet signal etter å ha startet dekoderen på nytt ved å trekke ut strømkabelen, kan man gå inn i menyen på dekoderen og gjenopprette fabrikkinnstillingene. Se utlevert manual for hvordan dette gjøres.

Hilsen Styret

Nøkkelbestilling

Beboere i blokkene må fylle ut et søknadsskjema for å få ny nøkkel til sin boenheten. Søknadsskjema utleveres fra borettslagets kontor ved å kontakte en av styrets medlemmer. Utfylt skjema leveres i borettslagets postkasse i Dueveien 5. Det er kun andelseier som kan bestille nøkkel!

Nøklene produseres av et firma i Trondheim. Dette firmaet sender ikke ut nøkler om ikke styreleder har signert på søknadskjema.

En nøkkel koster per oktober 2011 kroner 175 pluss moms og frakt / oppkravsgebyr.

Nødvendig informasjon er nøkkelnummer, står på din nøkkel, din signatur hvor det står (Signatur rekviren),
og adressen nøkkelen skal sendes til. Det er kun eiere av boenhet som kan bestille nøkler.

Dørtelefon

Det er delt ut bruksanvisning på det nye dørtelefonsystemet til alle beboere i blokkene. Om noen skulle miste dette arket, eller rett og slett ikke orker å arkivere for framtidig behov, finnes det en lenke under dokumenter som heter Bruksanvisning dørtelefonsystem (ekstern fil). Ekstern fil betyr at dokumentet ligger på produsentens / importørens hjemmeside.

Lyspærer

Det er nå lyspærer tilgjengelig i felles / sykkelboden i blokkene. Dette er sparepærer som er ment for bruk i felles oppgang. Når de er oppbrukte, kan en i styret kontaktes slik at det kan ordnes nye. Beboere i rekkehus kan kontakte styret for å få pærer til lys montert på garasjer.

Styret håper at beboere / ukehavende i blokkene kan skifte disse pærene når de slutter å fungere. Om ikke dette blir gjort, kan styret kontaktes.

Ytterdører i blokkene

El-installasjon er i ferd med å ferdigstille oppgraderingen av ringeapparatene i blokkene. I denne oppgraderingen er det inkludert et calling-system som gjør det mulig for beboer å prate med den eller de som ringer på samt låse opp ytterdøren fra leiligheten. Det er slik at dørene etter oppgraderingen i utgangspunktet vil være låst til en hver tid. Dette betyr blant annet at postmannen vil ha problem med å komme seg inn for å levere posten. Inntil man finner en løsning på dette er det behov for at beboere i de enkelte blokkene låser opp døren om morgenen. Så, den første som går ut av døren på morgenen sørger for at døren forblir ulåst og ukehavende sørger for å låse den om kvelden. I det store og det hele ganske likt slik det skal fungere i dag.

Parkering

Det vil i nær framtid bli satt opp parkeringsskilt i borettslaget. Disse vil angi hvor man kan parkere og presisere at parkeringsplassene tilhører Olsgård II borettslag. I all hovedsak er parkeringsplassen på nordsiden av Dueveien 5 for beboere i Dueveien 5 og Dueveien 3 nord. Parkeringsplassene mellom Stærveien 2 og Dueveien 1 tilhører Stærveien 2, Dueveien 1 og resten av beboerne i Dueveien 3.

Graving på området

Canal Digital har begynt gravingen av nye kabler i forbindelse med oppgraderingen av vårt kabel-TV anlegg. Arbeidet utføres av Sønnico. Om alt går etter planen vil alle beboere ha tilgang til digitale TV-signaler i september. Mer informasjon kommer etterhvert.

Styremøte

Tirsdag 23.august er det styremøte. Saker som ønskes tatt opp må være levert i brevs form i postkassen til styret i Dueveien 5 eller sendt på e-post til borettslagets e-postadresse. En annen mulighet er å sende en melding til styret via denne siden.

Påsken 2011

Heisan,

Da er palmesøndagen kommet og med den er påsken innledet. Påsken, tradisjonelt forbundet med skiturer, appelsin og kakao, kan i år bli preget av gummistøvler, paraplyer og en anselig mengde brettspill. Følg med på Yr.no for en forløpende oppdatering på værprognosene for de av oss som skal være i Tromsø i påsken.

Det er ingen høytid uten en liten påminnelse fra styret. Husk:

Med levende lys må man være varlig, det kan fort bli farlig!

Med det på minnet vil styret ønske alle beboere en riktig god påske!

Uteområder

Det var på generalforsamlingen i 2010 bestemt at uteområdene i vårt borettslag skal utbedres. Av ting som må / bør gjøres og som blir for mye arbeid for en kveld med dugnad, er følgende (i tilfeldig rekkefølge);

Fjerne lekestativ utenfor Dueveien 3
Dette lekestativet er veldig lite brukt. Vedlikehold av dette ansees av styret som en dårlig investering. Om mulig omplasseres lekestativet til området mellom blokkene i Dueveien og Stærveien. Håpet da er at det brukes mer. Om ikke dette er en god løsning, vil det kasseres.
Oppgradere / pusse opp lekestativ ved Dueveien 5
Dette lekestativet brukes i større grad av barn i vårt borettslag og tilsluttende borettslag. Man må blant annet skrape vekk gammel maling og male på ny, skifte noen rustne skruer, sjekke at alt sitter fast og ikke er en fare for barn samt se på muligheten for få lagt godkjent underlag.
Utbedre grøntområder ved parkeringsplasser
Ugress herjer ved våre parkeringsplasser ved Stærveien 2 / Dueveien 1 og Dueveien 5. Styret ønsker at disse områdene gjøres penere på en billig og varig måte. Man ønsker en beplanting som vokser opp år etter år og hvor vedlikeholdsbehovet er minimalt

Til alle punktene over trenges det bidrag fra frivillige. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Personer med «grønne fingre» oppfordres spesielt til å melde sin interesse da slik kunnskap er tilnærmet fraværende i styret. Dette arbeidet bør starte så tidlige som mulig på våren og planleggingen enda tidligere. Meld din interesse ved å kontakte styret eller legg igjen forslag til ting vi kan gjøre her.

Soldagen

Sol

Sol sol, kom igjen.
Solen er min beste venn.
Vekk med skyer, paraplyer.
Hold nå opp å regne.

Sol sol, kom igjen.
Solen er min beste venn.
Varm meg her, og varm meg der,
og varm meg alle steder.

Luciadagen

Snart er det den tiden av året igjen hvor de hvite lakene skal finnes frem og kles på, lussekatter fortæres med glupsk apetitt og hodet pyntes med en lyskrans. Det er tid for Luciadagen.

Så, heng på og syng med…

Santa Lucia

Svart senker natten seg
i stall og stuer.
Solen har gått sin vei.
Skyggene truer.
Inn i vårt mørke hus
stiger med tente lys
Santa Lucia, Santa Lucia!

Natten er mørk og stum.
Med ett det suser
i alle tyste rom
som vinger bruser.
Se på vår terskel står
hvitkledd med lys i hår
Santa Lucia, Santa Lucia

Beboerinformasjon november 2010

Så kom den, vinteren som vi er så vant med. For de som er glad i å gå på ski kan lysløypa anbefales – ikke mye snø, men det går!

Det nærmer seg den perioden av året da det oppstår flest branner her i landet.
EL-sjekken som nettopp er tatt har avdekket at dessverre er andelseiere som ikke har røykvarslere som fungerer, noen har ikke røykvarsler i det hele tatt. Vi må få be om de som ikke har røykvarsler anskaffe dette og at alle tar en sjekk på at varslerne er OK.

EL-sjekk.
Vi har nå fått papirene fra EL-sjekken. Det er dessverre en del andelseiere som ikke tar sikkerheten særlig alvorlig. Vi må oppfordre de som har fått anmerkning(er) om å utbedre disse snarest. Få elektrikeren som ordner mangelen til å kvittere på skjemaet som du har fått. Leverer kvittert skjema til borettslaget så vi får registrert OK på din leilighet. Du får skjemaet i retur etter at vi har tatt kopi.
Og så til dere som har alt i orden – tusen takk!

Vannsjekk.
Vannsjekken håndteres av TBBL. Har du fått anmerkning så få det utbedret snarest mulig.
Vi ’’maser’’ en del om disse sjekkene, men faktum er at vi får en sikrere hverdag når alt er i orden og ikke minst så oppnår vi rabatt på forsikringen de neste 4 årene når vi kan forevise
at alle er OK.

Røykpipen.
Vi har fått rapporten fra Vakumkjempen etter rensingen av røykpipene. Etter rensingen ser pipene i grunnen bra ut til å være 40 år. Det viser seg at det er noen andelseiere som har røykrør fra ovn, som ikke er forskriftsmessig montert. Disse andelseierne vil bli skriftlig kontaktet for utbedring. Vi må be om at montering av ovn kun skal utføres av autoriserte personer. Det har med brannsikkerhet å gjøre.

Sotluker.
Flytting av sotluker fra bod til fellesgang er blitt forsinket pga sykdom.

Ligningsverdi av bolig
Er du blant de som ikke har sendt inn målene for din bolig – gjør det nå. Har du behov for hjelp med oppmålingen, så kan TBBL Teknisk gjøre dette for kr. 1000,- inkl. mva. Dette må dekkes av den enkelte beboer. TBBL Teknisk kan kontaktes på e-post post@tbbl.no eller telefon 77 60 32 00.

Til slutt vil vi ønske alle en trivelig mørketid og bruk refleks!

Hilsen fra styret i Olsgård II

El-sjekk i blokkleilighetene

Nå skal det gjennomføres EL-sjekk i blokkleilighetene. Dette arbeidet utføres av El-installasjon, samme firma som har skiftet ut sikringsskap i borettslaget. Denne el-sjekken er nødvendig både for sikkerheten til lagets beboere og for å holde våre fellesutgifter nede

I denne sammenheng er styret interessert i å få vite om det er noen som ikke har hatt fått utført el-sjekk av nevnte firma.

Om El-installasjon ikke har vært å gjennomført el-sjekk hos deg innen utgangen av uke 44, ønskes det at du kontakter styret. Dette kan skje ved å legge en beskjed i styrets postkasse i Dueveien 5, ringer borettslagets telefon eller sender en e-post. Se denne siden for kontaktinformasjon.

Energimerking av bolig

Fra 1. juli er det lovbestemt at alle boliger over 50 kvardratmeter som selges eller leies ut skal energimerkes. Det vil si alle boenheter i borettslaget bortsett fra to-reomsleilighetene. Dette er noe som TBBL kan bistå med. Gå til dokumenter og åpne skjemaet som heter Energimerking. Skriv dette ut, fyll inn ønsket informasjon og send det til adressen under.

TBBL
GRØNNEGATA 58-60
Postboks 6156
9291 Tromsø

Et annet alternativ er å sende en e-post til TBBL med samme informasjon som de ønsker i nevnte skjema.

Elektrisk arbeid

Heisan,

Styret vil gjerne ha tilbakemelding fra beboere som ikke har fått skiftet sikringsskap. Dette er et arbeide som styret hadde forventet skulle være ferdig, men hvor det er ting som tyder på at slik er det ikke. Når det gjelder el-sjekk, vet styret at det ikke er gjort i blokkleilighetene. Om dette er tilfellet for enkelte rekkehus, ønsker styret tilbakemelding om også dette. Se denne siden for måter å kontakte styret.

El-sjekk

El-installasjon vil i løpet av neste uke, uke 41, ta kontakt med de boenheter som ikke har fått nytt innhold i sikkringsskapet sitt eller fått kontrollert det elektriske anlegget – EL-sjekk.

Håpet er at alt dette skal være gjennomført i oktober slik at eventuelle mangler kan utbedres innen
01. desember. Dette for at vi ( borettslaget ) skal oppnå 10% reduksjon i forsikringsutgifter de neste 4 år. Se for øvrig brev fra TBBL om vannsjekk, prinsippet er det samme.

Rengjøring av røykpiper

Generalforsamlingsvetak sak 12.
Rengjøring av røykpiper.

Uke 32 vil folk fra firmaet Vakumkjempen foreta filming og kontroll av alle røykpipene i borettslaget.

Der hvor det er behov for rengjøring/suging av sot vil dette arbeidet bli foretatt i uke 33 – 34.
Dette krever at alle ildsteder må tapes igjen for å unngå sot i leilighetene.
Vi har avtalt med Vakumkjempen at de skal foreta denne tapingen på ettermiddagstid kvelden før de skal ’suge’, dette for at da er de fleste hjemme.

Vi vil komme tilbake med datoer over hvilke ettermiddager Vakumkjempen MÅ ha tilgang til din leilighet.

Er du ikke til stede på oppsatt dato, når den kommer, må du sørge for at noen har nøkkel til din leilighet.
Gjør gjerne avtale om dette med noen i styret – eller gi beskjed om hvem som har din nøkkel.

Med hilsen

Olsgård II borettslag
08. august 2010

Hei

Nå er hjemmesiden til vårt borettslag endelig tilgjengelig!

Foreløpig er alle funksjoner og sider ikke implementert, men dette vil skje fortløpende.