Kategori: Beboerinformasjon

Litt dugnad og presentasjon om rehabiliteringen

Vedlagt følger presentasjonen fra Dag-Håvard når det gjelder rehabiliteringsprosjektet. Protokollen vil bli sendt ut og publisert på hjemmesidene så snart den er undertegnet og klar.   Så over til dugnaden. Som jeg skrev i tidligere mail, må hver blokk, og rekkehusene, ta ansvar for sin del av vårarbeidet. Tømme fellesboder, rake, og koste. De fleste er …

Fortsett å lese

Termografering

Til alle andelseier i rekkehusene Før påske gjorde vi termografering av leiligheter i blokkene. Som Dag Håvard nevnte på beboermøte 23.05 er nå tiden kommet  for å gjøre det samme i rekkehusene. Som kjent jobber styret med en nært forestående rehabilitering. Som et ledd i dette ønsker vi mer kartlegging av bygningsmassen. I denne omgang …

Fortsett å lese

Varsel om generalforsamling

 Tromsø, 8. mars 2022 Eiere i OLSGÅRD II Borettslag Varsel om generalforsamling 2022 Det varsles herved om generalforsamling i Olsgård II Borettslag torsdag 19. mai kl 1800. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen 28. mars 2022, og sendes på e-post:  olsgard2@mittbonord.no, evt. leveres til styreleder: Vigdis Jørgensen, Duevn. 5. …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon desember 2021

Nok et år er snart over……og ifølge kalenderen er vi nå i årets første vintermåned. At vinteren er kommet, kjenner vi så definitivt på temperaturen.!!! Røykvarslere og brannslukkingsapparatAlle brannslukkingsapparatene er nå byttet ut, og brannslangene i oppgangene i blokkene er kontrollert. Nye røykvarslere er delt ut, men dessverre er det flere som ikke var hjemme …

Fortsett å lese

Beboerinfo september 2021

BRANNVERNUKAVi er nå i årets Brannvernuke, og i den forbindelse legger vi ved ei lita håndbok om brannvern; hjemme, ved grilling, i campingvogna eller bobilen, i fritidsbåten og ved fyrverkeri. Styret har kjøpt inn nye brannvarslere som blir delt ut, så les spesielt side 18 og 19 og ta kontakt med styreleder, tlf. 952 80 …

Fortsett å lese

Beboerinfo juni 2021

Dugnaden ble avholdt i nydelig sommervær, og takk til alle som deltok; enten det var den 10., tidligere eller senere. Det viktigste er at at man bidrar for å gjøre utemiljøet trivelig og pent. Kostebilen har også vært her og så snart regnværet er over, vil vi få tilkjørt sand som skal fylles på lekeplassen. …

Fortsett å lese

Nye ordensregler

Det er publisert nye ordensregler. De kan leses her.

Beboerinformasjon april 2021

Det våres!! Selv om mange synes det går seint, ser det nå mye lysere ut enn på samme tid i fjor. Slik var det utenfor Duevn.21 i midten av april 2020, til tross for at det var blitt kjørt bort snø 2 ganger i løpet av vinteren! GENERALFORSAMLINGGeneralforsamlingen avholdes på Grand Hotel, torsdag 20. mai …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon februar 2021

Nytt år, nye muligheter…Håper at året så langt har vært bra til tross for at vi har måttet, og fortsatt må, leve med begrensede muligheter for sosial kontakt Oppussing av leiligheterHusk at dersom oppussingen omfatter bygningsmessige endringer, må dette søkes styret om. Endringer eller installasjoner på utvendige fasader, vinduer eller innvendige betong- eller bærevegger er …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon november 2020

Nok et år er snart over…Et år som har vært og fortsatt er, spesielt for oss alle! Men heldigvis har vi i Tromsø sluppet lett fra det takket være en sterk dugnadsånd om å holde avstand og følge retningslinjene fra FHI og kommunen. La oss fortsette med det!!!Og hva har vi så fått utført i …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mai 2019

Hei alle sammen. Årets generalforsamling ble avholdt onsdag 24. april, og der ble det valgt to nye styremedlemmer; Børge Hansen og Elise Olsen, og to nye varamedlemmer: Solveig Elisabeth Jensen og Anniken Sørgård. Vi ønsker dem hjertelig velkommen i styret😊 Våren er i anmarsj, og det vil etter hvert være behov for å få gjennomført …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mars 2019

Vi nærmer oss generalforsamling, og varsel om innkalling har blitt sendt ut. Minner om frist for å melde inn saker 01.04.2019. Vi ser at det kan være utfordringer med å finne parkeringsplass på felles parkeringsområder når snøen laver ned. Det er svært viktig at hver enkelt tar ansvar for å plassere sin bil hensiktsmessig og …

Fortsett å lese

Eierportalen

Styret i Olsgård 2 vil minne alle beboere om å registrere seg på «Min side» via https://www.bonord.no samt se gjennom den informasjon som er registrert på nevnte side. Dette vil sørge for at styret til enhver tid har tilgang til oppdatert kontaktinformasjon om hver enkelt beboer. Her kan man også registrere om man ønsker informasjon …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon januar 2019

Hei alle sammen, og riktig godt nyttår! Håper alle har hatt ei fin jul! I desember delte vi ut batterier til brannvarslerne til alle beboerne som en liten førjulsoppmerksomhet 😊 Vi har hatt høytrykksvakta her ved et par anledninger grunnet tetting i rør. De har vært inne og filmet rørene, og kan ikke finne noe …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon august 2018

Hei alle sammen. Da er sommeren så godt som over, og vi er i gang igjen; Det har kommet inn klager knyttet til de ulike tjenestene Alltjenesten har levert til borettslaget vårt, og etter gjennomgang sist styremøte har vi bestemt oss for å si opp avtalen som borettslager har med dem. Vi går tilbake til …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon juli 2018

Vi vil takke alle for oppmøte på brannøvelsen. Det ble oppdaget mangler ved utløsning av noen brannstiger- dette vil bli utbedret. Det blir også besiktigelse av alle tak og avtrekksvifter i løpet av sommeren/høsten ettersom det har blitt oppdaget feil/mangler ved noen av disse. Vi har kjøpt inn maling, beis og koster, som kan hentes …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon november 2017

Vi nærmer oss juletider med raske skritt. I styret betyr det at vi har ferdigstilt budsjett for neste år. Videre arbeider vi med det som nok vil være den største oppgaven frem mot generalforsamlingen: Rapportenom bygningsmassens tilstand med tilhørende tilråding til hva som må gjøres. Denne skal presenteres på ordinær generalforsamlingvåren 2018.Økning av grunnleieDu varsles …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon oktober 2017

Her følger beboerinfo til Olsgård II brl. Som følge av problemer med den forrige distribusjonen (24. august) gjengir vi denne i sin helhet på baksiden (papir) eller som side to (elektronisk).Kontroll av brannvarslereDet blir gjennomført kontroll av alle brannvarslerne i borettslaget den 17.oktober. på dagtid. Derfor må samtlige beboere sette ut brannslukkeren ommorgenen, evt. om …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon august 2017

Vi følger opp første utsendelse i år basert på at det igjen er behov for å informere våre andelseiere med informasjon.Rørrenovering VVS24Renovering av rør er nå avsluttet i borettslaget og det har i det alt vesentlige gått etter planen. Prosjektkostnader (kontakt mellom borettslaget og leverandør) som i utgangspunktet var på om lag 150.000 ble redusert …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon februar 2017

Her følger første beboerinformasjon for Vi arbeider med å finne en god løsning på digital utsendelse, men dette krever aksept fra hver enkelt beboer. Vi vil kjøre med papirutgaver i rekkehusene og oppslag i oppgangene i blokkene. Gradvis vil vi gå over til e-post i alle boenhetenesom selv ønsker det.Abonnement Canal DigitalStyret fikk før jul …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon desember 2016

Her følge ny beboerinformasjon. Inntil vi finner en god løsning på digital utsendelse vil vi kjøre med papirutgaver og oppslag i oppgangene i blokkene. Dette skyldes at vi ennå ikke har et godt oppdatert registerover e-post hvor alle har gitt aksept for bruk.Informasjonsmøte VVS24Det har vært avviklet møte med beboere i Olsgård II borettslag, hvir …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon september 2016

Ny utgave av beboerinfo. Vi har i denne omgang valgt å distribuerei nformasjonen på e-post til de som har godtatt dette tidligere. Til de som ikke har akseptert å få informasjonen på mail vil vi i rekkehusene dele ut i postkassene mens vi i blokkene slår opp info på oppslagstavlene. Vi ønskerat flest mulig aksepterer …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon april 2016

Kontaktperson nye beboere Styret lurere på om det er noen i borettslaget som kan tenke seg å ønske nye beboere velkommen og dele ut litt informasjon? Ta kontakt med styret. Vasking Det er viktig at alle tar sin tørn og bidrar til alles trivsel og vasker fellesareal! Folk som gjør arbeid i leilighetene som medfører …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mars 2016

Sommerjobb Er det noen ungdommer i borettslaget som kunne tenkte seg sommerjobb? Eller noen beboere som kjenner noen ungdommer som ønsker sommerjobb? Jobben vil i hovdsak gå ut på maling av fellesareal. Parkering Minner om at parkering av alt bortsett fra sykkler ikke skal foregå på framsiden av blokker og rekkehus! Korte stopp for av …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon på e-post eller papir?

Beboerinformasjon vil fra og med februar 2016 primært publiseres på borettslagets hjemmesider. De som ønsker det kan få en PDF-versjon sendt i e-post eller en utskrevet versjon i postkassen. De som ønsker beboerinformasjon sendt per e-post eller per brev, må kontakte styret.

Beboerinformasjon februar 2016

Sommerjobb Er det noen ungdommer i borettslaget som kunne tenkte seg sommerjobb? Eller noen beboere som kjenner noen ungdommer som ønsker sommerjobb? Jobben vil i hovdsak gå ut på maling av fellesareal. Ta kontakt med styret! Kandidater til styret i borettslaget Er det noen beboere som ønsker å delta i styrearbeid? Det er valg på …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon januar 2016

Denne beboerinformasjon er noe redigert i forhold til den som ble utdelt den 26. januar. Fellesareal i blokkene Det er et felles ansvar å holde fellesreal ryddig. Det skal ikke lagres private gjenstander i disse arealene. Det er tillatt med sykler i sykkelbod, men ellers skal det være ryddig i gang og trapperom. Sommerhjelp Er …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon november 2015

Parkering Snøen er kommet og vinterens parkeringsproblemer kommer nærmere. Parker tett og flytt jevnlig rundt på bilene slik at de som rydder snøen får fjernet denne på en effektiv måte! Mellom garasjene i Stærveien må det ikke parkeres biler etter snøfall! Dette området brukes som snødeponi og snørydderne trenger å få kjørt snø dit! Beboerinformasjon …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon oktober 2015

Parkering Snart kommer snøen og vinterens parkeringsproblemer kommer nærmere. Parker tett og flytt jevnlig rundt på bilene slik at de som rydder snøen får fjernet denne på en effektiv måte! Mellom garasjene i Stærveien må det ikke parkeres biler etter snøfall! Dette området brukes som snødeponi og snørydderne trenger å få kjørt snø dit! Høstmørket …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon september 2015

Banking av tepper Tepper og lignende skal ikke henges ut fra veranda og bankes slik at støv kommer inn på beboer under. Parkering Nå som vinteren nærmer seg, er det på tide å øve seg på å parkere tettere. Parkering mellom garasjer og mellom rekkehus og garasjer frarådes grunnet snødeponi. Stenging av vannkraner De som …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mai 2015

Dugnad Dugnaden er satt til 26. mai klokken 18. Det blir grilling. Av ting vi må få gjort, i tillegg tilraking og rydding, er litt såing og snuing av sanden i lekeplassen. I tillegg skal parkeringsplasser merkes så fremst kostebil har rengjort parkeringsplassene. Vi skal også få spylt søppelskurene i borettslaget. Det vil gjøres en …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon april 2015

Søppel Nå som snøen smelter, kommer alle søppelsynder fram. SKJERP DERE!!! Om ikke annet kan dere rydde opp alle snusposer, potetgullposer, tomflasker og annet rask som dere selv har kastet ut! Uteområder Dugnad planlegges til månedskiftet mai / juni. Nærmere informasjon kommer. Om det er noen som har ønsker relatert til våre uteområder, send en …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon februar 2015

Parkering Vi må få be alle om å parkere slik at bilen er til minst mulig hinder for de som rydder sne og at vi parkerer tettere. En oppfordring: kjørt godt ut til kanten slik at det blir plass å komme forbi. NB ! Det er kun plass til en bil pr leilighet ! Det …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon januar 2015

Først vil vi ønske alle et riktig godt nytt år! Vannskader Perioder med frost og regnvær kan forårsake skade på tak og mur. Derfor oppfordrer vi alle til å holde et våkent øye med kjellerrommene. Klager på rot i fellesarealer og dårlig renhold Styret har mottatt klager fra beboere vedrørende unnasluntring av vasking, samt at …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon desember 2014

01. desember 1. desember var røykvarslerens dag – husket du å skifte batteri og vende på pulverapparatet !!! Parkering Det går mot mer vinter og forholdene for parkering blir trangere. Vi må få be alle om å parkere slik at bilen er til minst mulig hinder for de som rydder sne. En oppfordring: kjør godt …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon november 2014

Levende lys Vis varsomhet! Ikke forlat levende lys! Røykvarslernes dag 1. desember markeres røykvarslernes dag! Husk å skifte batteri og teste disse! Vend også på pulverapparatet! Uteområder Det er kun en parkeringsplass per leilighet! Parker tett slik at alle får en plass gjennom vinteren. Snus og sigarettsneiper skal ikke kastes på bakken! Fellesområder Alle er …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon oktober 2014

Høstmørket kommer sigende og kveldene blir lengre. Da kommer også levende lys fram! Pass på og forlat aldri levende lys!! Ventiler rekkehus Utvendige ventiler i rekkehus, kjelleren, blir skiftet forløpende. Uteområder Snøen kryper lengre og lengre ned i fjellsiden. Det betyr at vi snart må ta hensyn til dette når det gjelder parkering. Det er …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon september 2014, del 2

Høsten Høstmørket kommer sigende og kveldene blir lengre. Da kommer også levende lys fram! Pass på og forlat aldri levende lys! Sjekk røykvarslere og gjør en rutinemessig vending av håndslukkeren i leiligheten! Vinduer Nå er alle kjellervinduer skiftet i blokkene. Ventiler rekkehus Utvendige ventiler i rekkehus blir skiftet forløpende. Uteområder Anleggsgartneren gjør utbedringer på områder …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon september 2014, del 1

Den nordnorske sommeren har vært raus med oss i år! Uteområder Sommerens store aktivitet har foregått utomhus med vedlikehold av uteområdene våre. Vi har et ulendt terreng med mange bratte skråninger som ikke er enkle å holde i orden. De bratte skråningene er nå sådd til med plenfrø. Vi er klare over at det pr …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon juni 2014

Plutselig var den der, den nord-norske sommeren – og som vanlig er den litt av og på! Først vil vi takke alle som var med og ryddet og ordnet i forbindelse med vårrengjøringen, – tusen takk – det blir så fint når alle tar i et tak. Uteblomster For de som liker å plante blomster …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mai 2014

Maling Sommeren er like om hjørnet og vi tilbringer mer tid ute/på veranda. Vi vil oppfordre alle til å gjøre en innsats for at det skal bli trivelig rundt oss. Vi har maling, ‘rekkehusblå’ / kvit for tre og mur samt beise / olje for platting. Ta kontakt med styret per telefon for nærmere avtale. …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mars 2014

Tromskraft Tromskraft har foretatt el-tilsyn og godkjent alle fellesanlegg i borettslaget. I tillegg har de gjennomført stikkprøver på enkelte leiligheter og flere vil få besøk i tiden som kommer. Det er den enkelte andelshaver som eier det elektriske anlegget i leiligheten og ikke borettslaget! Uteområder Planleggingen av arbeid på våre uteområder har startet. Om det …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon februar, del 2 2014

Han YR sier at det fortsatt skal holde seg mildt og med det også glatt. Selv om det strøes er det ikke alle steder like godt strødd. Vi vil oppfordrer alle til å ferdes forsiktig. Hundeskit De siste dagene har det tint en del sne og med det har også vinterens latskap kommet for dage. …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon februar, del 1 2014

Den kalde snøfattige vinteren holder stand. Skal du reise på vinterferie må du la det stå på varme slik at det ikke oppstår frostskader – det kan fortsatt bli kaldere vær. Kontroll VVS24 renoverte for ei tid tilbake alle avløpsledningene under blokkene. Onsdag 25. februar kommer de tilbake for å foreta etter-kontroll. De må inn …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon januar 2014

Vi vil få ønske alle et riktig godt nytt år! 01. desember var røykvarslerens dag – husket du å skifte batteri og vende på pulverapparat!!! Parkering Det er vinter og sne og forholdene for parkering er blitt trangere. Vi må få oppfordre alle til å parkere slik at bilene er til minst mulig hinder for …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon november 2013

Strøsand Det er satt ut strøsand ved inngangen til alle blokkene. Det anbefales at dette oppbevares inne ved postkassene slik at strøsanden ikke fryser til en solid masse ved frost. Parkering Alle leiligheter disponerer en parkeringsplass. De som har to eller flere biler, må parkere på en slik måte at de ikke opptar andres parkeringsplass …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon oktober 2013

En fin nord-norsk sommer er over og vinteren er her. Den kom også i år like overraskende på oss som tidligere år. Vi vil rette en takk til alle de som har plantet blomster og gjort det fint rundt om. Parkering Med vinter og sne blir også forholdene for parkering trangere. Vi må få oppfordre alle …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon juni 2013

Til lykke med sommeren – nå har den bare en liten pause, men er straks tilbake! Først vil vi takke alle som var med og rydde og ordne både før, under og etter dugnaden – tusen takk – det blir så fint når alle tar i et tak. Uteblomster For de som liker å plante blomster …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mai 2013

Til lykke med sommeren !  Utvendig vedlikehold Til alle som ønsker å gjøre det litt penere omkring en så har vi:  kvit utvendig maling for treverk  kvit mur  gelendermaling blokk  terrassebeis  terasseolje Kontakt borettslaget på 90799283 eller Bjørnar 93466608  Uteblomster For de som liker å plante blomster ute kjøper vi blomster – snakk med Tommy, 911 …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon april 2013

GF gjennomført, nytt styre Da var generalforsamlingen i Olsgård 2 borettslag gjennomført og referat vil bli levert ut til beboere så snart som mulig. Styret har fått en ny sammensetning, se her.

Beboerinformasjon februar 2013

Avløpsrør VVS24 har nå startet arbeidet med vedlikehold av avløpsrør i blokkene, under gulvet og ut til der hvor rørene møter de kommunale rør. Det er viktig at VVS24 får tilgang til kjellerboden. Ved behov kan VVS24 kontaktes på tlf: 982 27 463 Trond Vidar NB!! Dette arbeidet medfører perioder med støy også på kveldstid. …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon januar 2013

Først vil vi ønske alle et riktig godt nytt år! Har du husket å bytte batteri i røykvarsleren(e) ! Forsikring Borettslaget har inngått avtale med Gjensidige om forsikring av Olsgård II. Fra 01. januar 2013 skal du ringe 03100 tastevalg 1 dersom det oppstår skade. Avløpsrør VVS24 har nå startet arbeidet med vedlikehold av avløpsrør …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon desember 2012

TV2/Canal Digital-striden 3 tilleggskanalene som TV2 eier er borte fra skjermen pga uenighet om betaling og hvor de skal ligge i kanaltilbudet – i den faste pakken eller sammen med valgfrie kanaler. I dag betaler Canal Digital ca kr 1,50 pr mnd pr enhet for å sende disse tilleggskanalene fra TV2. Kravet fra TV2 er …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon oktober 2012

Høst og mørketid Her hos oss i Olsgård II borettslag er det kortere vei til naboen. Denne nærheten er noe vi må leve med og helst gjøre nytte av. Vi går nå inn i en periode med mer selskapelighet i hjemmet. Vi inviterer venner hjem til oss og har det hyggelig. Noen ganger kan det …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon september 2012

Terasseolje/maling Vi vil takke alle som i sommer har oljet/beiset verandadekke og malt gelender. Det skal så lite til for at det skal bli litt koseligere rundt oss. Bil Den lille gamle bilen på parkeringsplassen ved Duevegen 1 er fjernet av Viking. Utgiftene for dette belastes bilens eier – dette i flg. Viking. Lekeplass 30. …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon august 2012

Sommer Sommeren ble kanskje ikke slik vi håpet på. Vi håper likevel at alle har hatt en koselig ferie og er klar for nye dyster. Se deg om i borettslaget, det er mange som har ordnet flotte blomsterbed. Litt vinterbrensel For å bedre trafikksikkerheten ble det i sommer saget ned en del trær i krysset …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon del 2 juni 2012

Dugnad Takk til alle som også i vår har raket og ryddet utearealer – det ble så fint. Verandagelender Verandagelendret til Duevegen 15 – 21 er skiftet, ikke håndlista. Verandabordene er grunnet og malt. Listene som bordene er spikret til må ikke males før til høsten ( neste vår ) – dette fordi at listene …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon juni 2012

Tetting av toppverandaer Arbeidet med tetting av toppverandaene er avsluttet. Gelendrene er hevet slik at de tilfredsstiller kravet til riktig høyde. I tillegg er det montert hatter oppe på verandasøylene og kantene på tilhørende fundamenter er slipt ned for at vatn skal renne vekk. Tilsvarende sliping skal også gjøres på fundamentene til verandaene til rekkehusene. …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mai 2012

Parkering Vi har fått henvendelse fra naboen angående parkering på Håpet III sine parkeringsplasser, (det er borettslaget på andre siden av Duevegen). Det er spesielt bruk av parkeringsplassen mellom Duevegen 8 og Duevegen 10 som skaper irritasjon. Besøkende til, eller beboere i vårt borettslag skal ikke benytte seg av parkeringsplasser i andre borettslag. Dette er …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon april 2012

Først vil vi takke de som kom på generalforsamlingen for fremmøte. Det hadde vært triveligere om flere tok seg tid til å komme. Gebyr husleie TBBL belaster kr 30,00 pr mnd for de som får tilsendt papirfaktura for betaling av husleie. TBBL sender i disse dager ut giroer for april mnd. Neste utsendelse vil omfatte …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon januar 2012

EL-sjekk Et år etter at det ble foretatt EL-sjekk av alle leilighetene er det andelseiere som ennå ikke har levert godkjent EL-sjekk. Oversikt over de som ikke har levert blir nå oversendt TBBL, juridiske, for videre behandling. Låsing av ytterdør Alle blokkleilighetene har nå ”dørtelefoner” i drift. Den observante har nok registrert at det er …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon Desember 2011

Røykvarsler Det er tid for å skifte batteri i røykvarsleren. Vi har kjøpt et batteri til hver. Du må ikke glemme å skifte. Faktum er at vi er inne i den mest belastede perioden av året med flest branner. Tradisjon tro er det også i denne perioden vi benytter flest stearinlys. Vi oppfordrer alle om …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon november 2011

Døråpner for blokkene Det er nå montert døråpnertelefoner i alle blokkleilighetene. På utsiden av ytterdøra skal det monteres en egen sak som posten skal kunne benytte for å komme inn til postkassene. Til dette er på plass må du passe på at ytterdøra er åpen når du går ut om morgenen. Canal Digital Canal Digital …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon oktober 2011

Døråpner for blokkene For enkelte oppleves det at lyden er svak på det nye telefondøråpneranlegget. Du kan for egen regning kjøpe en tilleggssak med trådløs ’ding-dong’ som du kan plassere hvor du vil i leiligheta. Denne trådløse saken kan du bestille hos: EL-installasjon, tlf 77 61 15 11 eller 911 93 999 / geir@el-installasjon.com Pris …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon september 2011

Døråpner Det er nå montert ”telefondøråpner” i alle blokkleilighetene. Det gjenstår nye ringeknapper utenfor hver leilighet. De vil bli montert med det første. Utenfor ytterdøra blir det montert en egen boks som posten skal benytte for å komme inn til postkassene. Inntil videre må første person ut døren om morgenen sørge for at døren er …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon august 2011

Canal Digital Den observante har vel fått med seg at noen har gravd seg ’’gjennom’’ borettslaget. Det er Canal Digital som har begynt arbeidet med nye kabler i forbindelse med oppgraderingen av kabel-TV anlegget. Gravearbeidet er utført av Sønnico. Etter planen vil alle beboerne ha tilgang til digitale TV-signaler i løpet av september. Viktig 1: …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon juni 2011

Dugnad Vi vil takke alle for innsatsen i forbindelse med dugnaden i vår – takk til de som deltok på dagen og til de som hadde ryddet tidligere. Verandagelender Til de som ikke har tatt styrets oppfordring på alvor om å male verandagelendret – vi har maling. Det viser seg at det er behov for …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon del 2 mai 2011

Dugnad Det blir ryddedugnad tirsdag 7. juni fra kl 16.30. Hvis det er regnvær denne dagen, blir dugnaden utsatt til torsdag 9. juni. Det vil, som tidligere, bli satt ut konteinere ved Stærvegen 2, mellom Stærvegen 10-14 og ved Duevegen 5. Vi må be om at det ikke blir kastet maling/malingsrester, rivningsavfall eller elektriske artikler …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mai 2011

Styret vil takke for fremmøte på generalforsamlingen 28. april. Rød lastebil Vi ber om at eieren av den lille røde lastebilen tar kontakt med styret angående bruk av parkeringsplass. Branninstruks Det er utarbeidet branninstruks for Olsgård II borettslag. Instruksen har vært til godkjenning hos Brannvesenet hvor vi fikk ”skryt”. Branninstruksen er delt ut til alle …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mars 2011

Beboerinformasjon mars 2011, nr 2 Vann-sjekk Vi har nå fått kopi fra TBBL av vannsjekk for ALLE leilighetene. Med akk, det går dårlig med å få de resterende EL-sjekker fra beboerne. Den siste uka har vi fått inn kun et skjema. Brannslukningsapparater Vi har fått nye brannslukningsapparater til alle leilighetene. Gammelt apparat vil bli byttet …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mars 2011

Inventar Styret vil gjøre oppmerksom på at det er kommet nye regler ved salg av bolig og hva som skal følge med boligen. Som eksempel kan det nevnes at alle hvitevarer som er i boligen under visning skal følge med i salget. Skal du ta med det noe så må det være oppført i prospektet. …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon Januar 2011

Godt nyttår alle sammen! Vedlikehold våtrom Fra 1. juli 2010 ble det innført tydeligere krav til søknad og bruk av kvalifiserte foretak for søknad, prosjektering og utførelse av tiltak i våtrom. Mindre tiltak er ikke søknadspliktig. Kort kan en si: at alt arbeid som lager hull i membran på våtrom er søknadspliktig. Les mer om …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon desember 2010

Møte med IF/TBBL 06. desember var styreleder på møte med representanter fra IF og TBBL. Temaet var resultatet av el- og vannsjekkene som er utført i borettslaget og årspremie for 2011. Med alle godkjent får vi 10 % rabatt på forsikringen for hver av sjekkene. Vannskjekken ser ut til å komme i mål til nyttår, …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon oktober 2010

Dagene blir kortere og den første snøen har kommet – det er i grunnen normalt for oktober. Blomster. Styret vil gi en ros til alle de som planter og steller blomster ute. Vi vil i år spesielt berømme de i 1. etg i Stærvegen 2 – de har i år borettslagets fineste. Røykpipene. Vakumkjempen er …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon september 2010

Det ble liksom aldri sommer hos oss i år. Optimister som vi er får vi håpe på bedre dager til neste sommer. Røykpipene. Vakumkjempen er nå ferdig med ”suging” av sot i pipene. Vi skal etter hvert få rapport fra de med oversikt over hvem som må rette opp sitt ildsted. Det er noen som …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon august 2010

Vi håper alle har hatt en bra sommer selv om det nord-norske været ikke har vært det beste. Tilbake til virkeligheten – litt info om hva vi driver med. – Lekkasje verandaer blokk Det arbeides nå med å få ei løsning på lekkasjen fra verandaene i blokk. Byggmester Fredrik Nyskog og Hugo K. Elverland, Byggtakst …

Fortsett å lese