Innlegg fra denne forfatteren

Litt dugnad og presentasjon om rehabiliteringen

Vedlagt følger presentasjonen fra Dag-Håvard når det gjelder rehabiliteringsprosjektet. Protokollen vil bli sendt ut og publisert på hjemmesidene så snart den er undertegnet og klar.   Så over til dugnaden. Som jeg skrev i tidligere mail, må hver blokk, og rekkehusene, ta ansvar for sin del av vårarbeidet. Tømme fellesboder, rake, og koste. De fleste er …

Fortsett å lese

Varsel om generalforsamling

 Tromsø, 8. mars 2022 Eiere i OLSGÅRD II Borettslag Varsel om generalforsamling 2022 Det varsles herved om generalforsamling i Olsgård II Borettslag torsdag 19. mai kl 1800. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen 28. mars 2022, og sendes på e-post:  olsgard2@mittbonord.no, evt. leveres til styreleder: Vigdis Jørgensen, Duevn. 5. …

Fortsett å lese

Snørydding 2/2

Hei igjen Viser til oppslag i blokkene og til utdelt skriv for rekkehusene )se vedlegg) , angående fjerning av snøhaugene i morgen, tirsdag 11. februar.Snøryddingen vil foregå mellom kl 0900 og 1400, og biler må da være fjernet. ( også mellom Duevn. 13 og garasjene) og mellom garasjene i Stærveien. Dersom du er hjemme, trenger …

Fortsett å lese

Snørydding 1/2

TIRSDAG 11. FEBRUAR VIL SNØHAUGENE PÅPARKERINGSPLASSENE BLI KJØRT BORT MELLOM KL 0900—1400. ALLE BILER MÅ DERFOR VÆREFJERNET I DETTE TIDSROMMET. STYRETNB For spørsmål, ring styreleder Vigdis A.

Dugnad

Vi inviterer til årets dugnad , med grilling, Det blir bestilt to store containere som plasseres mellom henholdsvis Duevn. 5 og 7, og Stærv. 2 og Duevn. 1. Spesialavfall, som gips, mineralull, trykkimpregnert trevirke, malingsspann, oljeholdig avfall, spraybokser, gamle isolerglassruter, samt elektriske og elektroniske produkter,må ikke kastes i containerne da dette vil medføre store ekstrakostnader. …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mai 2019

Hei alle sammen. Årets generalforsamling ble avholdt onsdag 24. april, og der ble det valgt to nye styremedlemmer; Børge Hansen og Elise Olsen, og to nye varamedlemmer: Solveig Elisabeth Jensen og Anniken Sørgård. Vi ønsker dem hjertelig velkommen i styret😊 Våren er i anmarsj, og det vil etter hvert være behov for å få gjennomført …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon mars 2019

Vi nærmer oss generalforsamling, og varsel om innkalling har blitt sendt ut. Minner om frist for å melde inn saker 01.04.2019. Vi ser at det kan være utfordringer med å finne parkeringsplass på felles parkeringsområder når snøen laver ned. Det er svært viktig at hver enkelt tar ansvar for å plassere sin bil hensiktsmessig og …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon januar 2019

Hei alle sammen, og riktig godt nyttår! Håper alle har hatt ei fin jul! I desember delte vi ut batterier til brannvarslerne til alle beboerne som en liten førjulsoppmerksomhet 😊 Vi har hatt høytrykksvakta her ved et par anledninger grunnet tetting i rør. De har vært inne og filmet rørene, og kan ikke finne noe …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon august 2018

Hei alle sammen. Da er sommeren så godt som over, og vi er i gang igjen; Det har kommet inn klager knyttet til de ulike tjenestene Alltjenesten har levert til borettslaget vårt, og etter gjennomgang sist styremøte har vi bestemt oss for å si opp avtalen som borettslager har med dem. Vi går tilbake til …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon juli 2018

Vi vil takke alle for oppmøte på brannøvelsen. Det ble oppdaget mangler ved utløsning av noen brannstiger- dette vil bli utbedret. Det blir også besiktigelse av alle tak og avtrekksvifter i løpet av sommeren/høsten ettersom det har blitt oppdaget feil/mangler ved noen av disse. Vi har kjøpt inn maling, beis og koster, som kan hentes …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon november 2017

Vi nærmer oss juletider med raske skritt. I styret betyr det at vi har ferdigstilt budsjett for neste år. Videre arbeider vi med det som nok vil være den største oppgaven frem mot generalforsamlingen: Rapportenom bygningsmassens tilstand med tilhørende tilråding til hva som må gjøres. Denne skal presenteres på ordinær generalforsamlingvåren 2018.Økning av grunnleieDu varsles …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon oktober 2017

Her følger beboerinfo til Olsgård II brl. Som følge av problemer med den forrige distribusjonen (24. august) gjengir vi denne i sin helhet på baksiden (papir) eller som side to (elektronisk).Kontroll av brannvarslereDet blir gjennomført kontroll av alle brannvarslerne i borettslaget den 17.oktober. på dagtid. Derfor må samtlige beboere sette ut brannslukkeren ommorgenen, evt. om …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon august 2017

Vi følger opp første utsendelse i år basert på at det igjen er behov for å informere våre andelseiere med informasjon.Rørrenovering VVS24Renovering av rør er nå avsluttet i borettslaget og det har i det alt vesentlige gått etter planen. Prosjektkostnader (kontakt mellom borettslaget og leverandør) som i utgangspunktet var på om lag 150.000 ble redusert …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon februar 2017

Her følger første beboerinformasjon for Vi arbeider med å finne en god løsning på digital utsendelse, men dette krever aksept fra hver enkelt beboer. Vi vil kjøre med papirutgaver i rekkehusene og oppslag i oppgangene i blokkene. Gradvis vil vi gå over til e-post i alle boenhetenesom selv ønsker det.Abonnement Canal DigitalStyret fikk før jul …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon desember 2016

Her følge ny beboerinformasjon. Inntil vi finner en god løsning på digital utsendelse vil vi kjøre med papirutgaver og oppslag i oppgangene i blokkene. Dette skyldes at vi ennå ikke har et godt oppdatert registerover e-post hvor alle har gitt aksept for bruk.Informasjonsmøte VVS24Det har vært avviklet møte med beboere i Olsgård II borettslag, hvir …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon september 2016

Ny utgave av beboerinfo. Vi har i denne omgang valgt å distribuerei nformasjonen på e-post til de som har godtatt dette tidligere. Til de som ikke har akseptert å få informasjonen på mail vil vi i rekkehusene dele ut i postkassene mens vi i blokkene slår opp info på oppslagstavlene. Vi ønskerat flest mulig aksepterer …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon januar 2015

Først vil vi ønske alle et riktig godt nytt år! Vannskader Perioder med frost og regnvær kan forårsake skade på tak og mur. Derfor oppfordrer vi alle til å holde et våkent øye med kjellerrommene. Klager på rot i fellesarealer og dårlig renhold Styret har mottatt klager fra beboere vedrørende unnasluntring av vasking, samt at …

Fortsett å lese

Beboerinformasjon desember 2014

01. desember 1. desember var røykvarslerens dag – husket du å skifte batteri og vende på pulverapparatet !!! Parkering Det går mot mer vinter og forholdene for parkering blir trangere. Vi må få be alle om å parkere slik at bilen er til minst mulig hinder for de som rydder sne. En oppfordring: kjør godt …

Fortsett å lese