Reservasjon mot elektronisk informasjon

Det er beboere som i BoNord-portalen har reservert seg mot informasjon via elektroniske kanaler, typisk e-post.
Denne reservasjon gjelder også informasjon gitt fra styret i borettslaget. Informasjon fra styret er beboerinformasjon, innkallinger til beboermøter, generalforsamlinger og lignende. I tillegg vil styret sende ut beskjeder som omhandler for eksempel dugander og kosting av parkeringsplasser.

I portalen kan man reservere seg mot elektronisk informasjon fra både borettslaget og BoNord!

Det er ønskelig av styret at alle våre beboere er tilgjengelig for informasjon via e-post. Om de som har reservert mot slik kommunikasjon ønsker å endre dette, kan man følge oppskriften under. Tallene i klammer, [], i bildet under, refererer til hva man ser i portalen når man er logget inn på en PC / stor skjerm.

  1. Logg inn på BoNord sin portal
  2. I portalen, trykk på «hodet» oppe til høyre [1]
    • Vil da komme opp en meny. Velg Profil og samtykker
  3. Trykk på samtykker [2]
  4. Sørg for at boksen under Reservasjon mot elektronisk kommunikasjon er tom [3]

Gjør man dette, skal det ikke komme noe som kan minne om reklame og lignende fra oss i styret eller forretningsfører.

Om alle de rosa boksene under punktet Knyttet til ditt medlemskap [4] er tomme, skal det heller ikke komme generell informasjon og det som kan oppfattes som reklame fra BoNord!