Beboerinformasjon mars 2024

Rehabilitering
Progresjonen i prosjektet er ikke der styret ønsker det skal være. Dialogen med prosjektleder er intensivert, og styret har fullt fokus på dette slik at vi kan rehabilitere bygningsmassen så godt og raskt som mulig. Vi kommer til å innkalle til beboermøte etter påske hvor mer informasjon vil bli gitt.

Bredbånd og fiber
Etter dialog med de ulike tilbyderne av fiber har styret falt ned på en avgjørelse om at
oppgradering til fibernett må vente til vi gjør rehabiliteringen. Dette har med hvordan
fiber legges inn i leiligheter og eventuelt merarbeid/kostnader om dette gjøres før.
I påvente av dette har vi fått en forbedret avtale fra Telenor, Frihet M. til
kr 479,‐/måned pr beboer.
I dag har vi en Komplett 100 avtale, hvor vi har en 100mbits bredbåndslinje (40 poeng) ,
en T-WE basispakke (100 poeng) og 120 poeng til valgfritt innhold. Her har vi ikke mulighet til å endre bredbåndskapasitet ( med mindre det er individuelle oppkjøp). Frihet M,
har det samme forhåndsvalgte innholdet, men her kan man endre bredbåndskapasiteten
og strømmeinnhold så ofte man vil
Se eksempel under på hvordan dette kan gjøres.

 • Leilighet 1: Beholder den forhåndsvalgte pakken, som i dag, med bredbånd 100Mbps
  (40 poeng) + Basis TW-pakke (100 poeng) + 120 poeng (forhåndsvalgt innhold som
  kan endres) – som i dag.
 • Leilighet 2: Bruker lite bredbånd. Kan velge bredbånd 50MB (0 poeng) og bruke alle
  260 poeng på TV og strømmetjenester.
 • Leilighet 3: Ønsker ikke TV. Beboer kan da velge bredbånd 500MB (240 poeng) og
  velge bort TV (NB! vil likevel beholde TV- utstyret).

Dette tilbudet vil i tillegg til økt fleksibilitet gi hver beboer en månedlig besparing på over
200 kr pr. måned.

El‐bil ladere
Styret har hatt besøk av 2 elektrofirmaer for å se på mulighetene for noen el-billadere i
borettslaget. Vi blir anbefalt å ikke forhaste oss, men se det i forbindelse med rehabiliteringen. Til orientering har vi i dag 3 % ledig strømkapasitet i trafoen som vi er knyttet til i Duevn. 3.

Vasking av trappeoppgangene i blokkene
Som nevnt i forrige nyhetsbrev har vi opplevd at kvaliteten på vaskingen den siste tiden har vært dårlig, og har derfor innhentet tilbud fra andre aktører. Renholdsgruppen vil overta vaskingen fra og med 1. juni, og prisen blir da også lavere enn i dag. Gjør oppmerksom på at trappevasken i blokkene belastes de respekive andelseierne individuelt.

Fellesstrøm i blokkene
Når det gjelder strøm i de private bodene i blokkene, er det ikke tillatt strøminstallasjoner og forbruk utover lys, kjøleskap eller fryser. Vi ser at noen blokker har fått et sterkt økt forbruk og vi vurderer å se nærmere på bakgrunnen for dette.

Borettslagets hjemmeside på Internett
Minner om vår hjemmeside: https://olsgård2.no Vi vil bruke den mer akivt etter hvert, og spesielt når vi setter i gang med renoveringen.

Generalforsamlingen 2024
Generalforsamlingen 2024 avholdes 22. mai. Innkalling er sendt ut gjennom Portalen.
Sted for møtet vil vi komme tilbake til senere.