Bortkjøring av snø

God formiddag

Snødeponiene vokser, og MÅ fjernes. Dette skjer i morgen, torsdag 22. februar , mellom kl 0900 – 1500 . Biler må derfor være fjernet i dette tidsrommet slik at de kommer fram med maskiner og lastebiler.

Parkeringsplassen ved Duevegen 5 ryddes på mandag. Så da må de bilene flyttes.

Har du noe spørsmål, kontakt styreleder.

Med vennlig hilsen
Styret, Olsgård 2