Beboerinformasjon november 2023

Da er vinteren kommet, sola forsvinner og det er snart adventstid.
Det er også tid for brøyting. Pass på å parkere slik at det ikke hindrer brøytebilen.

Nye parkeringskort
De nye kortene er ferdige. Kontakt styreleder, Vigdis Jørgensen, i Duevn. 5, (tlf. 952 80 741) og du vil få utlevert det nye kortet mot innlevering av det gamle. Husk , 1 kort pr. leilighet.

Reviderte vedtekter
På siste generalforsamling ble det som kjent faƩet vedtak om at andelseiere i rekkehusene som har garasje, har selv vedlikeholdsplikt for disse. Så snart Bonord har revidert vedtektene, hvor dette punktet er tatt med, vil de bli sendt ut.

Aktiviteter og støynivå
Minner om ordensreglene, hvor det påpekes at det skal være ro i borettslaget mellom klokken 2200‐0700. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres
annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene.

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner som medfører banking, boring, sliping, saging etc. varsles naboer, og det tillates i tidsrommet:

  • hverdager, klokken 0700-2000
  • lørdager, klokken 1000—1800.

El‐bil ladere
Styret undersøker nå mulighetene for å på plass noen el-billadere

Rehabilitering
Som dere nok har lagt merke til, har det vært foretatt en del stikkprøver på noen av rekkehusene og blokkene i forbindelse med rehabiliteringen. Styret skal ha møte med prosjektleder 29. november hvor vi får høre resultatet av disse undersøkelsene, og hvor vi gjør en gjennomgang og vurdering av hva som bør/må gjøres. I beboerinfo neste måned, ca. 20 desember, vil vi orientere om dette.

Husleie 2024
I budsjettet for 2024 har vi stipulert med en 5% prisøkning, og en rente på 5,5 %. Pr. i dag har lånet vårt en rente på 5,4, og mye tyder på at det blir nok en renteøkning i
desember. Vi velger likevel å holde oss på 5,5. TV og interneƩ økes med kr 39 pr måned fra og med mars 2024.
Styret har på bakgrunn av ovenstående vedtatt følgende endringer i de månedlige felleskostnadene, med virkning fra 1. januar 2024.

Dersom du ønsker å se dine totale månedlige felleskostnader for 2024, m.m. kan du enkelt finne dette på «Min Side» under Bolig på www.bonord.no.
Ta kontakt med post@bonord.no dersom du trenger bistand med å registrere deg som bruker på «Min side».

Så ønsker vi alle sammen ei fin adventstid, når den
kommer. Det er hyggelig å se alle dekorasjonene
som lyser opp i mørketida, men husk å være forsiktig
med levende lys. Også de som er utendørs.

For Styret i Olsgård II
Vigdis Jørgensen, styreleder