Beboerinformasjon oktober 2023

Vi nærmer oss slutten av oktober, fjellene er blitt hvite og snøfillene på plenen minner oss om at vinteren snart er her. Men det blomstrer fortsatt rundt omkring på verandaer og i blomsterbedene i borettslaget.

Renteøkning
I budsjettet for 2023 ble det lagt til grunn en budsjettert rente på 4,5, og frem til juni har budsjettert rente ligget noe over faktisk rente. Vi har så hatt rentehevinger både i august og september, og pr. 14.09 er renten 5,16 %. I og med at vi inntil 1. august har hatt en innkreving som samsvarer godt med kostnadene på lånet, vil de siste renteøkningene ikke gi så store
utslag at det vil være nødvendig øke fellesutgiftene i høst. På neste styremøte, 2. november, begynner vi å jobbe med budsjettet for neste år. Vi må nok være forberedt på husleieøkning: Det er allerede varslet prisstigninger og vi vet ikke hva vi kan forvente av renteøkning, men vi vil gå gjennom eksisterende avtaler å se om det er noe å hente der.

Parkering
Parkering er et tilbakevendende tema i borettslaget.

  • Ingen har faste plasser
  • Èn parkeringsplass per boenhet

Styret oppfordrer hver enkelt til å ta hensyn når man parkerer. Bobiler,
store varebiler, dvs. biler som ruver litt, bør parkere slik at de ikke hindrer utsikt fra leilighetene. Dette gjelder spesielt parkeringen utenfor Stærv. 2. Parkeringskortene skal oppdateres, og nye parkeringskort blir levert ut i løpet av høsten. De gamle kortene vil være ugyldige fra 1. januar 2024. Vær også oppmerksom på at antall parkeringsplasser blir noe redusert ved store snømengder, da det må gis plass for brøytebilen.

Rehabiliteringsprosjektet
Det arbeides med å ta stikkprøver når det gjelder isolering og vindtetting under kjøkken– og stuevindu i blokkene, og problematiske overganger grunnmur-trevegg i 1. etg. øst i rekkehusene. Man vil også se på mulighetene for forsterking av bærende konstruksjon for balkongene i rekkehusene i Duevegen. Tidsplanen som prosjektleder antydet på generalforsamlingen lar seg nok ikke overholde. Dette skyldes forsinkelser rehabiliteringsarbeidet i Håpet 1, hvor han er prosjektleder. I neste beboerinfo vil vi kunne gi litt konkret informasjon om tidsperspektivet.

Bredbånd/Fiber
Som nevnt i forrige nyhetsbrev, arbeides det med å sammenligne tilbud. Mens vi venter på resultatet, legger vi ved informasjon fra Telenor om hva vårt nåværende abonnement gjelder. Som dere ser, har vi i dag muligheten å gjøre individuelle endringer, enten ved å kjøpe flere poengpakker eller oppgradere bredbåndshastigheten.

Ringeklokkene—navnelapper
Navnelappene på ringeapparatene i Stærv. 2 og Duevn. 1 vil bli oppdatert i løpet av uka.

Styret ønsker dere alle noen fine høstdager.