Beboerinformasjon september 2023

For en sommer vi har hatt!
Nå banker imidlertid høsten på døra og vi ønsker den velkommen, med minnene om sol og varme. Men la oss håpe at det fortsatt er lenge til snøen kommer.


Sommerferien er over og første styremøte ble avviklet 23. august. Styreleder har også hatt et eget møte med de nye medlemmene, Tommy Myrvoll og Bjørn Figenschou, for å gjøre dem kjent med prosessen hittil og status på rehabiliteringsprosjektet. Det er mange dokumenter å sette seg inn i.

Ønsker du kontakt med styret, bruk vår epost; olsgård2@mittbonord.no, eller ring styreleder tlf. 952 80 741

Det jobbes med

Hovedfokus for styret er rehabiliteringsprosjektet—og kontakt med prosjektleder. Etter neste styremøte 20. september, vil styret ha et møte med han for å få en oversikt over tiltak i høst. Så snart vi får en slik oversikt vil vi orientere dere.

Muligheter for å få på plass noen ladere i borettslaget. Noen av dere har kanskje registrert at Håpet 3 har installert 4 el-billadere, og vi vil se på om det er mulig med en lignende løsning.

Fiber? Styret har begynt å innhente tilbud, går gjennom dem og sammenligner dem. Dette på bakgrunn fullmakten fra generalforsamlingen i vår.

Renteøkning
Som kjent har det vært flere renteøkninger i år. Den siste kom i august, og rentesatsen er fra og med 14. sept. 5,16 %, atskillig høyere enn budsjettert. Enda en endring er ventet i september, og vi vil derfor på styremøte 20.sept vurdere om det allerede nå bør foretas en økning av fellesutgiftene.

Litt praktisk informasjon
Det store treet som står utenfor Duevegen 1 skaper problem i form av mye løv inn i oppgangen. Treet vil bli fjernet.
Vinduene i noen av trappeoppgangene står ofte på vidt gap, og ved storm og uvær kan de ble skadet, i verste fall revet av hengslene. Regn og løv kommer også inn i trappeoppgangene.

Vi minner igjen om at all søppel skal sorteres og i avfallsposer, også pizzaesker og eggekartonger. Pappemballasje som er for stor til å ha i poser, skal leveres til Remiks, og du kan bruke avfallskortet ditt. Har du ikke kort? Kontakt Remiks, tlf. 776 01 900 og be om å få et tilsendt.
Glass og metall. Her syndes det mye, og vi har opplevd at Remiks har nektet å tømme containeren. Det er EMBALLASJE av glass og metall som skal kastes her og de skal ikke være pakket i poser eller annet. Porselen, krystall, speil, bestikk, ildfaste former, keramikk, stekepanner, kasseroller, drikkeglass og speil skal leveres på Remiks returstasjon.
Konsekvensen av at det fortsetter å kastes usortert søppel er at vi, borettslaget, får et ekstra søppelgebyr.
Er du usikker på hva som kan kastes? Her finner du Remiks sin sorteringsguide.

Styret ønsker dere alle en flott høst!