Litt dugnad og presentasjon om rehabiliteringen

Vedlagt følger presentasjonen fra Dag-Håvard når det gjelder rehabiliteringsprosjektet.

Protokollen vil bli sendt ut og publisert på hjemmesidene så snart den er undertegnet og klar. 

 Så over til dugnaden. Som jeg skrev i tidligere mail, må hver blokk, og rekkehusene, ta ansvar for sin del av vårarbeidet. Tømme fellesboder, rake, og koste. De fleste er ferdige, men noe står igjen.  Containerne står frem til torsdags morgen. Det er god plass i den som er plassert utenfor Stærv. 2, og noe plass i den som er utenfor Duevn. 7.

Vær obs. på hva som ikke MÅ kastes i containerne. 

NB. Påse at ingen biler hindrer Perpetum i å hente containerne på torsdag. Dette gjelder spesielt utenfor Stærvn. 2. Husk man kan plassere bilene langs Duevn. 

mvh

Vigdis Jørgensen

styreleder