Dugnad 2023

Torsdag 25.mai kl 1800

Containere blir satt ut torsdag morgen mellom Duevn. 5 og 7, Stærv. 2 og Duevn. 1, og Stærv. 10 og 12. Pass på å flytte biler slik at de ikke står i veien. De vil bli stående til over pinsen.


Spesialavfall, som gips, mineralull, trykkimpregnert trevirke, malingsspann, oljeholdig avfall, spraybokser, gamle isolerglassruter samt elektriske og elektroniske produkter, må ikke kastes i containerne da dette vil
medføre store ekstrakostnader.

Arbeidsoppgaver:

  • Rake uteområder og plukke søppel
  • Fjerne mose på muren utenfor Duev. 1-5, ved hjelp av høytrykkspyler
  • Fjerne gress på lekeplassen
  • Spyle og rengjøre søppelcontainerne
  • Tømme fellesboder i blokkene NB:Alt, også sykler,som ikke er merket, vil bli kastet.

    Dersom du er bortreist den 25., ta din del av dugnaden før eller etter, og si fra til Lena Johansen, se utdelt skriv.

Styret.