Varsel om generalforsamling

 Tromsø, 8. mars 2022

Eiere i OLSGÅRD II Borettslag

Varsel om generalforsamling 2022

Det varsles herved om generalforsamling i Olsgård II Borettslag

torsdag 19. mai kl 1800.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen

28. mars 2022, og sendes på e-post:

 olsgard2@mittbonord.no,

evt. leveres til styreleder: Vigdis Jørgensen, Duevn. 5.

Egen innkalling med vedlegg og nærmere angivelse av sted vil bli sendt ut mellom 8 og 20 dager før møtet. Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen, som kan behandles på generalforsamlingen

For å sikre en effektiv og god behandling av saker er det ønskelig at innmeldt sak inneholder:

1. Tittel

2. Beskrivelse av saken

3. Forslag til vedtak

4. Vedlegg dersom nødvendig (tegninger/bilder osv)

Alle saker som skal tas med i innkallingen, må leveres skriftlig og signert til styret innen fristen, samt inneholde forslagsstillers kontaktinfo for eventuelle avklaringer knyttet til forslaget.