Beboerinformasjon desember 2021

Nok et år er snart over……
og ifølge kalenderen er vi nå i årets første vintermåned. At vinteren er kommet, kjenner vi så definitivt på temperaturen.!!!

Røykvarslere og brannslukkingsapparat
Alle brannslukkingsapparatene er nå byttet ut, og brannslangene i oppgangene i blokkene er kontrollert. Nye røykvarslere er delt ut, men dessverre er det flere som ikke var hjemme da vi foretok utdelingene. Derfor, dersom du ikke har fått ny røykvarsler, ta kontakt med styreleder Vigdis i Duevn. 5.

Reparasjon av pipene
Styret har vedtatt å gi Tromsø Flis og Varme As i oppdrag å rehabilitere pipene i blokkene og rekkehusene. I blokkene vil det bli senket keramiske rør ned i skorsteinene, mens man i rekkehusene må gjøre bruk av stålrør. Arbeidet innebærer at firmaet må inn i alle leilighetene, men arbeidet vil ikke bli satt i gang før til våren ( trolig mars/april), og informasjon om hvordan det vil berøre deg, vil bli sendt ut i god tid .

Vedlikehold og ansvar—hvem har ansvar for hva?
Vedlagt følger en liten håndbok som sier hva som er andelseiers og borettslagets ansvar. Les denne godt!
Se også borettslagets vedtekter.

Vaktmestertjenester
Vi har vedtatt å inngå kontrakt om vaktmestertjenester med Troms Byggforvaltning. Tjenesten innebærer en vaktmesterrunde gjennom borettelagets fellesarealer èn gang annenhver uke hvor man ser på installasjoner og påser at ting er i orden. Småreparasjoner som justering av dørpumper, hengsler, skifting av lyspærer ( i fellesarealene) gjøres på runden. Andelseierne kan også gjøre bruk av tjenesten, men da for egen regning, jfr. pkt. over om vedlikehold og ansvar. Firmaet har døgnvakt.

Plan for renovering av bygningsmassen

Borettslaget har et stort etterslep for vedlikehold av bygningsmassen, både når det gjelder blokkene og rekkehusene. Etter forslag og vedtak på årets generalforsamling planlegger styret å presentere en plan for renovering og finansiering på generalforsamlingen våren 2022.

Husleie 2022
Styret vedtok i fjor en økning av felleskostnadene, se beboerinfo pr. 30.11.20, med ved en feil iverksatte ikke BONORD dette. Vi har dermed betalt samme husleie for 2021 som 2020. bortsett fra en økning i TV-internett .
Vi har derfor vedtatt å øke grunnleien med 10 % for 2022, også med bakgrunn i kostnadene til rehabilitering av pipene. Husleien for 2022 blir dermed som følger, oppgitt i kroner:

TypeGrunnleie 2022Avdrag fellesgjeldRenter fellesgjeldTV/internettSum husleie 2022
2-roms blokk2932672966214321
4-roms blokk501611501666216953
Rekkehus559112821856217679

En liten påminnelse.
Adventstida og jula er ei tid med mer sosialt samvær og selskapelighet enn til vanlig, også i våre egne leiligheter. Husk da å ta hensyn til naboene– og vær obs at det mellom kl. 2200-0700 skal være ro i borettslaget. I dette tidsrommet skal det ikke spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen eller på annet vis virker sjenerende på omgivelsene. (Vedtekter)


Til slutt ønsker vi dere alle ei fin adventstid og ei riktig god jul.

Det er hyggelig å se alle lysene, nissene og dekorasjonenesom lyser opp i mørketida.

Husk å være forsiktig med levende lys, også utendørs.

For styret i Olsgård II
Vigdis Jørgensen (styreleder)