Beboerinfo september 2021

BRANNVERNUKA
Vi er nå i årets Brannvernuke, og i den forbindelse legger vi ved ei lita håndbok om brannvern; hjemme, ved grilling, i campingvogna eller bobilen, i fritidsbåten og ved fyrverkeri. Styret har kjøpt inn nye brannvarslere som blir delt ut, så les spesielt side 18 og 19 og ta kontakt med styreleder, tlf. 952 80 741 I oktober blir brannslukkingsapparatene tatt inn for service og skiftet ut, og brannslangene i oppgangene i blokkene vil bli sjekket. Anbefaler alle å skaffe seg brannteppe, se
side 23, Vær også obs på lading av elektrisk utstyr, f.eks. nettbrett og mobil, se side 17

REPARASJON AV PIPENE
Brann og Redning foretok kamerakontroll av alle pipene i borettslaget i sommer, og det er nødvendig med reparasjoner. Vi har bedt om tilbud fra ulike firma, og håper at utbedringene kan starte opp før jul.

DÅRLIG INTERNETTTILGANG
Flere av oss har opplevd, og opplever fortsatt, dårlig tilgang til internett. Det kan skyldes at modemet ditt er gammelt. Kontakt Feilmeldingen Telenor: 915 09 000. De sender nytt modem uten at det koster deg noe.

PARKERING
Nok en gang! Parkering er bare tillatt med gyldig parkeringkort!!!!

Husk også at parkering FORAN rekkehusene og blokkene er ikke tillatt, bare for av– og påstiging. Dette på grunn av at evt. brann– og sykebiler må ha fri tilgang.

REPARASJON AV ASFALT UTENFOR DUEVN. 5
En midlertidig utbedring vil bli foretatt i høst, men p å sikt er det nødvendig med en større utbedring av asfalten foran Duevn. 1, 3 og 5.