Kostebilen kommer!

Den 10.juni kommer kostebilen til Olsgård 2!

Dette er den ene dagen i året det er greit å kjøre på jobb!

Om det ikke er et alternativ, parker bilen langs Duevegen denne datoen slik at kostebilen får fjernet så mye som mulig av vinterens grus og skit.