Generalforsamling 2020

Hei!

I utgangspunktet skulle vi ha generalforsamling 21, april, men pga usikkerhetene rundt coronasituasjonen i forhold til smittesituasjonen og nasjonale regler, har vi i samråd med BONORD valgt å utsette det inntil videre. 

Myndighetene vil redegjøre for de nasjonale retningslinjene, men situasjonen kan fort endre seg, og vi ligger også litt etter her i Tromsø når det gjelder vaksinering. 

Vi har muligheten til å ta møtet på Teams, men dette vil føre til at en del andelseiere ikke vil kunne delta, så vi velger ikke å bruke den løsningen.  

Vi vil holde dere oppdatert om når vi ser for oss at det er trygt å avholde årsmøtet, forhåpentligvis i midten av mai måned. Møtet vil bli holdt på Grand Hotel, og i møterommet er det også teleslynge.  

Mvh Vigdis Helene Amundsen

Styreleder