Beboerinformasjon april 2021

Snø, snø og atter snø

Det våres!!

Selv om mange synes det går seint, ser det nå mye lysere ut enn på samme tid i fjor. Slik var det utenfor Duevn.21 i midten av april 2020, til tross for at det var blitt kjørt bort snø 2 ganger i løpet av vinteren!

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen avholdes på Grand Hotel, torsdag 20. mai kl 1800.
Vi gjør oppmerksom på at det er montert teleslynge i møterommet.

Sakspapirer blir sendt ut 10. mai.

ORDENSREGLER FOR OLSGÅRD II
Vedlagt følger reviderte ordensregler. Ta en titt på dem, og legg spesielt merke til punktet om installasjon av vifter og trappevask.

FELLING AV TRE
Enkelte trær er blitt så høye at de skygger for sola for noen leiligheter, spesielt i Duevn. 1, og er blitt for høye og skadet til bare å kunne kuttes. De vil dermed bli fjernet. Gjør oppmerksom vi skal ikke fjerne ALLE. Vi trenger trær, også for å opprettholde fuglelivet, men det må ikke gå på bekostning av sol eller utsikt for beboerne. Dersom noen av rekkehusene ønsker at trær skal kuttes eller fjernes, ta kontakt med styreleder.

PARKERINGSPLASSER—igjen
Minner om at parkerte biler skal ha gyldig parkeringskort synlig i vinduet.
Det er èn plass pr. leilighet. Rekkehusene kan og parkere foran sin egen garasjeport forutsatt at det ikke er til hinder for andre. For gjester er det lov å parkere langs veien i perioden 01. mai—01. oktober.

Styret