Beboerinformasjon februar 2021

Nytt år, nye muligheter…
Håper at året så langt har vært bra til tross for at vi har måttet, og fortsatt må, leve med begrensede muligheter for sosial kontakt

Oppussing av leiligheter
Husk at dersom oppussingen omfatter bygningsmessige endringer, må dette søkes styret om. Endringer eller installasjoner på utvendige fasader, vinduer eller innvendige betong- eller bærevegger er ikke tillatt. Beboerne har selv ansvar for at brann– og byggeforskrifter følges. Det skal alltid benyttes autoriserte installatører ved flytting, endring, nye installasjoner
eller andre endringer på strøm og vanninstallasjoner ( herunder også varmtvannsberedere). Det må kunne legges frem dokumentasjon på at dette er gjort. Andelseiere kan gjøres erstatningspliktig dersom det oppstår skade som skyldes bruk av ikke godkjente installasjonsfirma.
Det må ikke kobles mekaniske vifter til borettslagets ventilasjonskanal.
Kontakt naboer på forhånd dersom aktiviteten kan medføre støy, og husk at det ikke er tillatt å drive oppussing med hamring, boring eller saging på søn– og helligdager.


Husleie 2021
Viser til beboerinfo av 30. november og minner om at felleskostnadene øker med 30 kroner fra og med mars måned på grunn av økning i kostnadene til TV/InternettGeneralforsamling 2021 I varsel om generalforsamling som ble sendt ut 23. februar, er dessverre telefonnummeret til ett av medlemmene i valgkomiteen, Maria E. Rohini, blitt feil. Riktig nummer er. XXX XX XXX, se utdelt skriv.


Styrelederforum Håpet
Styrelederne på Håpet har dannet et forum hvor de møtes, foreløpig 2 ganger i året, og diskuterer felles problemstillinger. Vi kan hente råd hos hverandre, dele kunnskap om renovering, erfaring med entreprenører, rørleggere, snekkere etc.

Parkeringskort
Minner igjen om at dersom du har bil og ikke har fått parker-
ingskort, ta kontakt med styreleder. Husk èn bil pr. husstand.