Beboerinformasjon november 2020

Nok et år er snart over…
Et år som har vært og fortsatt er, spesielt for oss alle! Men heldigvis har vi i Tromsø sluppet lett fra det takket være en sterk dugnadsånd om å holde avstand og følge retningslinjene fra FHI og kommunen. La oss fortsette med det!!!
Og hva har vi så fått utført i løpet av året? Vi har jo sluttet oss til BONORDs Plussplan, som gir oss et hjelpemiddel til å planlegge renoveringstiltak. Fellesgjelden vår er forholdsvis lav; den er nedbetalt i 2029. Med den lave renten som er nå, gir det oss også muligheten til evt. å utvide låneopptaket før den tid.

De siste årene har vi kunnet sette av en del penger som gir oss et rom for gradvise utbedringer og i 2020 har vi tilgodesett rekkehusene som har fått skiftet ut ytterdørene, for første gang siden husene ble bygd. Allerede i den store tilstandsrapporten fra 2006 ble det påpekt at dørene burde skiftes. De gamle dørene var også hengslet på feil side og dette er nå ordnet. Det er også blitt montert snøfangere på taket over inngangspartiene i rekkehusene i Duevn. 7-21.

Styret har vedtatt at det nå er vinduer og balkongdører som står for tur, både i rekkehusene og i blokkene. Disse er av ulik alder, og vi håper å ha en detaljert oversikt i løpet av januar slik at vi kan gå ut med forespørsel om anbud.

Husleie 2021
Styret har vedtatt følgende endringer i de månedlige felleskostnadene, med virkning fra 1. januar 2021.
De generelle felleskostnadene (grunnleien) økes med 3 % for å styrke borettslagets arbeidskapital /disponible midler. Samtidig justerers innkrevingen av renter og avdrag iht. gjeldende rentenivå. Renten som borettslaget har per i dag er 1,32 %. Økningen blir dermed:

  • kr 62,- for 2-roms blokkleilighet
  • kr 107,- for 4-roms blokkleilighet
  • kr 118,- for rekkehusene

TV/internett øker med kr 30 pr. måned fra og med mars 2021.