Snørydding 1/2

TIRSDAG 11. FEBRUAR

VIL SNØHAUGENE PÅ
PARKERINGSPLASSENE BLI KJØRT BORT MELLOM

KL 0900—1400.

ALLE BILER MÅ DERFOR VÆRE
FJERNET I DETTE TIDSROMMET.

STYRET
NB For spørsmål, ring styreleder Vigdis A.