Snørydding 2/2

Hei igjen

Viser til oppslag i blokkene og til utdelt skriv for rekkehusene )se vedlegg) , angående fjerning av snøhaugene i morgen, tirsdag 11. februar.
Snøryddingen vil foregå mellom kl 0900 og 1400, og biler må da være fjernet. ( også mellom Duevn. 13 og garasjene) og mellom garasjene i Stærveien.

Dersom du er hjemme, trenger du ikke ha den fjernet hele dagen, dersom du følger med på når snøryddingen foregår på «ditt område».

Dette er bare en påminnelse

Mvh Vigdis Helene Amundsen
Styreleder