Dugnad

Vi inviterer til årets dugnad , med grilling,

      torsdag 6. juni kl 1800 

Det blir bestilt to store containere som plasseres mellom henholdsvis Duevn. 5 og 7, og Stærv. 2 og Duevn. 1.

Spesialavfall, som gips, mineralull, trykkimpregnert trevirke, malingsspann, oljeholdig avfall, spraybokser, gamle isolerglassruter, samt elektriske og elektroniske produkter,
må ikke kastes i containerne da dette vil medføre store ekstrakostnader.

Arbeidsoppgaver:
-Spyling av tak over inngangspartiene til blokker og søppelskur
-Fjerne ugress langs vegger på blokkene og langs mur

 • Spyle og rengjøre søppelcontainere
  -Rake uteområder
  -Plukke og kaste søppel
  -Vende grusen på lekeplassen

Vi håper på godt vær og at mange har anledning å stille

Som tidligere år, vil det være mulig for beboerne i rekkehusene å kjøpe inn blomster for å pynte opp utenfor inngangspartiene med inntil 250kr pr. andel , mot innlevering av kvittering .

Når det gjelder blomster til inngangspartiene i blokkene, vil Bodil Setesteinuren og Bjørnar Seljehaug, også i år , ordne med dette.