Beboerinformasjon mars 2019

Vi nærmer oss generalforsamling, og varsel om innkalling har blitt sendt ut. Minner om frist for å melde inn saker 01.04.2019.

Vi ser at det kan være utfordringer med å finne parkeringsplass på felles parkeringsområder når snøen laver ned. Det er svært viktig at hver enkelt tar ansvar for å plassere sin bil hensiktsmessig og til minst mulig hindring for brøyting. Dersom bilen blir stående over dager når det snør kommer ikke brøytebilen til, og én bil tar fort opp to plasser. Viktig at alle flytter på bilene sine med jevne mellomrom slik at vi klarer å holde parkeringsplassen åpen- og at alle får plass til sine biler. Det er i utgangspunktet kun plass til at hver boenhet har én bil.

NB: Avskiltede biler kan ikke stå å ta opp plass på parkeringsplassen.

Vi har også sett tendenser til at biler som ikke er tilknyttet vårt borettslag parkerer på vår parkeringsplass. Dette er det satt opp skilting om- og vi tar gjerne imot tips til styret dersom dere observerer dette slik at vi kan ta kontakt med vedkommende og få bilen flyttet.

Ellers har vi i styret brukt mye tid på arbeid med tilstands- og vedlikeholdsrapportene, samt startet utarbeiding av en vedlikeholdsplan for bygningsmassene. Dette skal vi presentere på generalforsamlingen.
Våren nærmer seg, og snøen vil forhåpentligvis smelte etter hvert. Det fører også med seg at søppel og annet kommer frem. Minner om viktigheten av å ikke kaste sneiper og snusposer på bakken- og at man plukker opp etter hundene sine. Da blir det så mye hyggeligere å ferdes i nabolaget vårt!