Eierportalen

Styret i Olsgård 2 vil minne alle beboere om å registrere seg på «Min side» via https://www.bonord.no samt se gjennom den informasjon som er registrert på nevnte side. Dette vil sørge for at styret til enhver tid har tilgang til oppdatert kontaktinformasjon om hver enkelt beboer. Her kan man også registrere om man ønsker informasjon fra styret elektronisk (f.eks varsel og innkalling til generalforsamling). Se under «mine innstillinger» for å samtykke til dette.

I tillegg vil man på «Min side» finne:

  • Oversikt over leilighetens felleskostnader og evt. forfalte krav
  • Siste årsoppgave fra borettslaget
  • Oversikt og kontaktinfo til styret
  • Oppslag fra styret
  • Boligselskapets forsikring
  • M.m

Ta kontakt med styret ved å sende en e-post, se beboerinfo for kontaktinformasjon, eller Bonord via post@bonord.no om du ikke får opprettet deg en bruker.