Beboerinformasjon januar 2019

Hei alle sammen, og riktig godt nyttår!

Håper alle har hatt ei fin jul!

I desember delte vi ut batterier til brannvarslerne til alle beboerne som en liten førjulsoppmerksomhet 😊

Vi har hatt høytrykksvakta her ved et par anledninger grunnet tetting i rør. De har vært inne og filmet rørene, og kan ikke finne noe feil på rørene som kan være direkte årsak. De kom likevel med oppfordring om at vi som beboere er nøye med å skylle godt etter med varmt vann når vi tar oppvask, og gjerne skyller ned en ekstra gang etter man har brukt toalettet. Det er tross alt et eldre borettslag, og det kan være noe svakere helning på rørene enkelte steder enn det som er optimalt.

Troms takst er nå ferdig med utarbeiding av vedlikeholdsrapporten som de har jobbet med i løpet av høsten. Denne skal vi i styret ta fatt på nå og skaffe oss oversikt over. Vi kommer til å gå systematisk i gang med arbeid rundt vedlikehold i borettslaget, og dere som beboere vil få informasjon om arbeidet underveis.

Det er fremdeles noen som ikke har opprettet seg bruker på Bonordportalen, og vi vil komme med en ny oppfordring om å opprette seg profil i portalen til Bonord. Her finner man informasjon til borettslaget og det som knyttes til egen andel. For de som allerede har profil i portalen, er det lurt å sjekke at man har riktig kontaktinformasjon. Det er her vi henter e-postadressene deres som blant annet beboerinformasjon og eventuell annen informasjon blir sendt til. Se eget vedlegg.