Beboerinformasjon februar 2017

Her følger første beboerinformasjon for Vi arbeider med å finne en god løsning på digital utsendelse, men dette krever aksept fra hver enkelt beboer. Vi vil kjøre med papirutgaver i rekkehusene og oppslag i oppgangene i blokkene. Gradvis vil vi gå over til e-post i alle boenhetene
som selv ønsker det.
Abonnement Canal Digital
Styret fikk før jul flere henvendelser fra andelseiere som ikke ønsket å oppgradere produktpakken fra Canal Digital som ble beskrevet i forrige beboerinfo. Av den grunn valgte styret å ikke akseptere tilbudet fra Canal Digital og vi kjører videre på den avtalen vi har fra før. Det innebærer
at de som ønsker ytterligere produkter eller høyere hastighet på internett må bestille og betale dette individuelt.
Rørrenovering VVS24
Vi er nå i full gang med å renovere rørene i borettslaget, noe beboere i Stærvegen 2 og Duevegen allerede har merket. Det vil være mulig å – for egen regning – oppgradere armaturer og lignende. Dette vil bli rimeligere i det en del av det uansett skal skiftes og man kan spare pengene for
arbeid som uansett skal dekkes av laget. Har du spørsmål omkring dette eller andre sider av rørfornyingsprosjektet, så ta kontakt med prosjektleder i VVS24 Trond Ivar Stensland (mob 98227463 eller e-post strompe@vvs24.com) eller med leder i borettslagets styre Jan-Eirik Lindberg (kontaktinfo nederst på siden). Dersom du bor i rekkehus og fremdeles har ting som ikke er ferdigstilt i forbindelse med rørfornying der, så ta kontakt snarest med VVS24 med kopi til styreleder.
Installasjon varmepumper
Styret har utarbeidet retningslinjer for montering av varmepumper i boenhetene i Olsgård II. Dette på bakgrunn av vedtak i generalforsamling sist vår. Retningslinjene fås på forespørsel til styret, men hovedtrekkene kan sammenfattes som følger:

  • § Installasjonen får ikke være til noen form for sjenanse for naboene (støy, kondens etc.).
  • § Plassering av uteenhet skal ikke føre til fasadeendring (i praksis vil det si at den plasseres på verandagulv).
  • § Alle kostnader bæres av den eier av installasjonen. Det samme gjelder alle følgeskader ved feil i egen andel, andres andel eller på fellesarealer.
  • § Det må søkes om installasjon og denne skal godkjennes av styret før tiltak iverksettes.

Dersom du har spørsmål omkring installasjon av varmepumper, så kontakt styret.
Batteri røykvarslere
Det ble ikke tid til å dele ut batterier til røykvarslere slik vi skrev før jul. Dette vil skje så snart som mulig – noen vil allerede ha mottatt batteri.
Felles styretelefon
Styrets felles telefonnummer (907 99 283) vil bli sagt opp da vaktordning ikke har vist seg å fungere og telefonen i realiteten utgjør en unødig kostnad for borettslaget. For å komme i kontakt med styret, benytt
telefonnumrene som du finner nederst på denne siden.