Beboerinformasjon desember 2016

Her følge ny beboerinformasjon. Inntil vi finner en god løsning på digital utsendelse vil vi kjøre med papirutgaver og oppslag i oppgangene i blokkene. Dette skyldes at vi ennå ikke har et godt oppdatert register
over e-post hvor alle har gitt aksept for bruk.
Informasjonsmøte VVS24
Det har vært avviklet møte med beboere i Olsgård II borettslag, hvir VVS24, som er de som skal forestå rørfornyingen deltok. Det var noe skuffende få som møtte opp, men vær/føre og skolens tilgjengelighet får ta litt av skylden. Konklusjonen er i alle fall at det er lagt en plan med oppstart rett over jul. Det er utarbeidet en plan for prosjektet (se illustrasjon nedenfor), som du skal ha fått i full skala. Disse vil også bli hengt opp og
lagt i postkasser. Er du usikker på når nettopp din oppgang skal renoveres så ta kontakt med borettslaget eller VVS24.
Kontaktpersoner er lagets egen Bjørnar Seljehaug (mob 93466608 eller på e-post bseljehaug@gmail.com) og prosjektleder i VVS24 Trond I. Stensland (mob 98227463 eller e-post strompe@vvs24.com).
Parkeringplasser
Vi tar problemet opp igjen fra sist all den stund det synes å forverre seg i deler av laget. Det synes som om noen mener seg å ha eiendomsrett til plassene næmest der de bor. Du kan måtte akseptere en plass et stykke unna leiligheten – særlig hvis du har mer enn én bil per boenhet (hvilket du ikke har lov til). Så unngå naboenes irritasjon og parker der det er ledig i utgangspunktet – hver boenhet har som sagt kun én plass.
Trappevask
Det er satt opp lister for trappevask i blokkene. Disse vil etterhvert også omfatte vask av kjeller. Vi ber alle beboere respektere de vaktordninger som settes opp av styret.
Abonnement Canal Digital
Styret ønsker å inngå avtale med Canal Digital som innebærer følgende:

 • 6-dobling av netthastighet til 30 Mbit.
 • Ruter me T-We box gir funksjonene:
  • Start forfra (hvis du slår på midt i)
  • Ukesarkiv (tidl. sende programmer
  • TV-arkiv
  • Filmleietjeneste
  • Tidal musikktjeneste (tidl. Wimp)

Pris for oppgradering til alt dette er kr. 130 per måned. For de som allerede betaler for en del av de nevnte tjenestene eller har oppgradert til 30 Mbit individuelt, vil pris for oppgraderingen bli noe lavere. Dersom du skulle ha motforestilling mot at styret gjør denne oppgraderingen, så ta kontakt så snart som mulig – senest i romjulen.
Husk røykvarsler
Styret deler før nyttår ut batterier til røykvarslere til samtlige husstander i borettslaget. Husk på å sette nytt batteri i røykvarsleren så snart som mulig
Ellers vil styret ønske deg og dine en riktig God Jul!