Beboerinformasjon september 2016

Ny utgave av beboerinfo. Vi har i denne omgang valgt å distribuerei nformasjonen på e-post til de som har godtatt dette tidligere. Til de som ikke har akseptert å få informasjonen på mail vil vi i rekkehusene dele ut i postkassene mens vi i blokkene slår opp info på oppslagstavlene. Vi ønsker
at flest mulig aksepterer å motta info på mail, så send oss gjerne en e-post med din aksept for dette.
Utskiftning av rør
Det er inngått kontrakt med VVS24 av forrige styre om utskifting av avløpsrørene i blokkene. Leverandøren vil bruke tiden frem til jul til kartlegging, planlegging informasjon til beboerne. Det vil bli fastsatt
et møtetidspunkt for informasjonsmøte i slutten av november eller begynnelsen av desember – nærmere informasjon følger.
Det innebærer at alle vil ha vann og avløp i jula og at selve utskiftingene vil komme i over nyttår, altså i 2017.
Parkeringplasser
Det har frem til nylig ikke vært et problem med parkering i Olsgård II borettslag. I det siste har det imidlertid fremkommet fra flere beboere at det etterhvert av og til er et problem å finne parkeringsplass. Vi kjenner ikke årsaken detaljert, men antar det skyldes at enkelte husstander har flere
biler og at parkeringsplassene også benyttes av gjester. Det er slik at hver andel i borettslaget kun har én parkeringsplass til disposisjon og i
utgangspunktet ikke kan ha mer enn en bil. Særskilt gjelder dette dersom en av bilene ikke brukes daglig (til jobb o.l.) slik at den blir stående i veien for brøyting vinterstid. Styret vil vurdere saken nærmere etter de
innspill som har kommet, for å se på hvilke virkemidler som kan bidra til å løse problemet. En mulighet er at hver husstand får et kort som må ligge i frontruten på bilen. Biler uten slikt kort vil da ikke ha anledning til å parkere på borettslagets parkeringsplasser.
Vask oppganger i blokker
Det er svært varierende hvordan renholdet i blokkene fungerer. Noen oppganger fungerer det bra og alle beboere tar sin del av rengjøringen, mens det i andre blokker ikke synes å fungere like bra.
Det er urimelig at bare noen få skal bære byrden med å holde oppgangene rene, og styret oppfordrer samtlige til å ta sin tørn. For å synliggjøre hvem som gjør det de skal vil det bli satt opp lister i hver oppgang, hvor den som har vasket kvitterer etter at arbeidet er utført. Ordningen vil gjøres
gjeldende fra 1. oktober i år. Dersom vi ikke klarer å få til en god og forsvarlig rengjøring av oppgangene vil styret måtte vurdere å leie inn vaskere til jevnlig renhold – for beboernes regning.
Styretelefon
Det står i flere oppganger oppslått et felles telefonnummer til styret. Denne telefonen er ikke i bruk og abonnementet vil bli oppsagt i nær fremtid. Dersom du vil ha kontakt med noen i styret, benytt i stedet et av numrene du finner nederst på denne siden – kontakt styreleder eller andre som
bor i laget avhengig av hva saken gjelder.
Abonnement Canal Digital
Styret har fått tilbud om utskifting av kabelmodemene til Canal Digital. Styret vil vurdere hva vi får av nye funksjoner, øket hastighet på internett opp mot prisen de tilbyr. Er vi ikke fornøyd vil vi også vurdere
andre leverandører på internett og TV.