Beboerinformasjon april 2016

Kontaktperson nye beboere
Styret lurere på om det er noen i borettslaget som kan tenke seg å ønske nye beboere velkommen og dele ut litt informasjon? Ta kontakt med styret.

Vasking
Det er viktig at alle tar sin tørn og bidrar til alles trivsel og vasker fellesareal! Folk som gjør arbeid i leilighetene som medfører rot og skittent fellesareal må ta ekstra ansvar!

Postkasser i blokkene
Styret jobber med innhenting av nye tilbud på større postkasser til blokkene.

Parkering
Alle har kun en parkeringsplass i borettslaget. For alles trivsel, parker på henviste parkeringsplasser!

Vi kommer til å bestille kostebil, så følge med på informasjon fra styret angående parkering relatert til dette!

Olsgård 2 borettslag
tlf : 907 99 283