Beboerinformasjon mars 2016

Sommerjobb
Er det noen ungdommer i borettslaget som kunne tenkte seg sommerjobb? Eller noen beboere som
kjenner noen ungdommer som ønsker sommerjobb? Jobben vil i hovdsak gå ut på maling av fellesareal.

Parkering
Minner om at parkering av alt bortsett fra sykkler ikke skal foregå på framsiden av blokker og rekkehus! Korte stopp for av og på lessing er tillatt!

Generalforsamling
Tidspunkt for generalforsamling er ennå ikke fastsatt, men vil bli i mai. Vi ønsker derfor saker meldt inn nå.

Frist for innmelding av saker til generalforsamlingen er satt til 18. april

Styret

Styreleder er på valg i år og interesserte kan melde seg valgkomiteen, se utdelt skriv.

Tilsyn av brannvesenet

Brannvesenet vil gjøre tilsyn i våre fellesareal i løpet av våren. Eventuelle pålegg vil bli hengt opp på tavler i oppgangene.

Det som ikke er fjernet før dugnaden i år, vil bli kastet i container.

Olsgård 2 borettslag
tlf 907 99 283