Beboerinformasjon februar 2016

Sommerjobb
Er det noen ungdommer i borettslaget som kunne tenkte seg sommerjobb? Eller noen beboere som
kjenner noen ungdommer som ønsker sommerjobb? Jobben vil i hovdsak gå ut på maling av
fellesareal. Ta kontakt med styret!

Kandidater til styret i borettslaget
Er det noen beboere som ønsker å delta i styrearbeid? Det er valg på generalforsamlingen i 2016.
Eget skriv om generalforsamlingen deles ut etterhvert.
Interessenter kan kontakte Bodil på telefon 900 66 393.

Parkering
Minner om at parkering ikke skal foregå på framsiden av blokker og rekkehus! Korte stopp for av
og på lessing er tillatt!

Olsgård 2 borettslag
tlf 907 99 283