Beboerinformasjon januar 2016

Denne beboerinformasjon er noe redigert i forhold til den som ble utdelt den 26. januar.

Fellesareal i blokkene
Det er et felles ansvar å holde fellesreal ryddig. Det skal ikke lagres private gjenstander i disse
arealene. Det er tillatt med sykler i sykkelbod, men ellers skal det være ryddig i gang og trapperom.

Sommerhjelp
Er det noen ungdommer i borettslaget som kan tenke seg litt arbeid i sommer? Arbeidet vil i
hovedsak gå ut på maling på borettslagets boligmasse.Ta kontkt med styret for mer informasjon.
Husleieøkning fra andre kvartal
Eiendomsskatten har økt med 81%. Dette må dekkes gjennom en økning i husleien. I tillegg til
tidligere økning, vil husleien fra andre kvartal øke, se utdelt skriv.

Beboerinformasjon
Da det ble behov for nok en husleieøkning, vil årets første beboerinformasjon komme i papirform.
Neste beboerinformasjon vil kunne finnes på borettslagets nettside, se under. Om du ønsker
beboerinformasjon tilsendt på e-post, gi oss din e-postadresse og du vil motta beboerinformasjon som PDF-fil. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese denne typen filer. Programmet er gratis.

Om du fortsatt ønsker papirversjon, send oss enten en e-post eller legg en beskjed om dette i borettslagets postkasse i Dueveien 5.

Olsgard II borettslag