Parkering ved rekkehus og blokker

Parkering av biler skal skje på anviste parkeringsplasser. Det er ikke tillat å parkere foran rekkehus eller blokker om ikke dette skyldes levering av varer eller lignende. Dette for at andre skal ha mulighet å kjøre til sin inngang for lignende korte opphold.

Biler tilhørende blokker skal parkere ved parkeringsplassene ved Stærveien 2 og Dueveien 1 samt parkeringsplassen mellom Dueveien 5 og rekkehus.

Rekkehusene har anviste plasser mellom rekkehusene. Det vil si at beboere i Dueveien 7 til 13 samt Dueveien 15 til 21 skal parkere mellom rekkehusene i Dueveien.

Beboere i rekkehusene mellom Stærveien 2 til 10 samt Stærveien 12 til 18 skal parkere mellom rekkehusene i Stærveien. Det er dog viktig at biler mellom garasjene i Stærveien flyttes med jevne mellomrom slik at brøyting er mulig.

Olsgård II borettslag