Beboerinformasjon november 2015

Parkering
Snøen er kommet og vinterens parkeringsproblemer kommer nærmere. Parker tett og flytt jevnlig rundt på bilene slik at de som rydder snøen får fjernet denne på en effektiv måte!

Mellom garasjene i Stærveien må det ikke parkeres biler etter snøfall! Dette området brukes som snødeponi og snørydderne trenger å få kjørt snø dit!

Beboerinformasjon
Fra januar 2016 vil beboerinformasjon kun publiseres på hjemmesiden til borettslaget samt på oppslagstavler i oppganger i blokker.

Om noen fortsatt ønsker en utskrevet versjon i sin postkasse, legg en lapp med navn og adresse i styrets postkasse i Dueveien 5.

Husleieøkning
Husleieøkningen for 2016 er en normal regulering i forhold til felleskostnader og kapitalkostnader. Økningen i husleien tar ikke høyde for eventuell økning i eiendomsskatten. Om eiendomsskatten øker, vil husleien måtte justeres ytterligere i løpet av 2016.

Oversikt totale månedlige felleskostnader: Se beboerinformasjon levert ut 24.11.2015

Røykvarslerens dag
1. desember er det røykvarslerens dag. Det vil bli levert ut ett batteri til hver leilighet samt skiftet i oppgangene.

Ha en god advent