Beboerinformasjon oktober 2015

Parkering
Snart kommer snøen og vinterens parkeringsproblemer kommer nærmere. Parker tett og flytt jevnlig rundt på bilene slik at de som rydder snøen får fjernet denne på en effektiv måte!
Mellom garasjene i Stærveien må det ikke parkeres biler etter snøfall! Dette området brukes som snødeponi og snørydderne trenger å få kjørt snø dit!

Høstmørket
Husk å bruke refleks i mørket og vær forsiktig med levende lys!

Beboerinformasjon
Fra januar 2016 vil beboerinformasjon kun publiseres på hjemmesiden til borettslaget samt på oppslagstavler i oppganger i blokker.
Om noen fortsatt ønsker en utskrevet versjon i sin postkasse, legg en lapp med navn og adresse i styrets postkasse i Dueveien 5.

Olsgård II borettslag
tlf: 90799283. OBS! Tekstmeldinger blir IKKE videresendt. RING eller send E-POST ! 😉