Beboerinformasjon september 2015

Banking av tepper
Tepper og lignende skal ikke henges ut fra veranda og bankes slik at støv kommer inn på beboer under.

Parkering
Nå som vinteren nærmer seg, er det på tide å øve seg på å parkere tettere. Parkering mellom garasjer og mellom rekkehus og garasjer frarådes grunnet snødeponi.

Stenging av vannkraner
De som har vannkraner for vannslanger på vegg, må huske å stenge denne før frosten setter inn. De som finnes i blokkene vil styret stenge.

Maling av fellesareal
Oppganger i Duevegen 1 og 5 vil bli malt helt ferdig i løpet av høsten. Duevegen 3 og Stærvegen 2 vil bli malt til neste sommer.

Olsgård II borettslag
tlf: 90799283