Dugnad

Dugnaden er satt til 26. mai klokken 18. Vi satser på godt vær og godt oppmøte!

Av ting vi må få gjort, i tillegg til raking og rydding, er litt såing av vår plen samt snuing av sanden i lekeplassen. I tillegg skal parkeringsplasser merkes så fremst kostebil har rengjort parkeringsplassene. Vi skal også få spylt søppelskurene i borettslaget.

Det vil gjøres en stor opprydning i fellesboder og umerkede ting som står i fellesareal vil kastes.

Vi oppfordrer alle til selv å kaste ting som de har lagret i fellesareal. Containere vil bli plassert ut mellom 26. og 28. mai.

Etter endt innsats blir det grilling utenfor Dueveien 5!

Vell møtt!

Olsgård II borettslag