Beboerinformasjon mai 2015

Dugnad
Dugnaden er satt til 26. mai klokken 18. Det blir grilling. Av ting vi må få gjort, i tillegg tilraking og rydding, er litt såing og snuing av sanden i lekeplassen. I tillegg skal parkeringsplasser merkes så fremst kostebil har rengjort parkeringsplassene. Vi skal også få spylt søppelskurene i borettslaget.

Det vil gjøres en stor opprydning i fellesboder og umerkede ting som står i fellesareal vil kastes.

Vi oppfordrer alle til selv å kaste ting som de har lagret i fellesareal. Containere vil bli plassert ut mellom 26. og 28. mai.

Sommerhjelp
Borettslaget vil leie inn ungdommer til å male oppganger i blokker og murvegger rundt blokker og rekkehus. I den forbindelse oppfordres beboere til å vedlikeholde «sine» uteområder som veranda og plattinger. Vi ser at der er behov for dette flere steder og minner på om at dette er andelshaver sitt ansvar!
Maling og koster leveres ut av borettslaget og koster leveres tilbake i rengjort stand sammen med eventuelle malingrester.

Søppelskur
Måsefesten rundt søppelskur sliter på våre beboere! Kast avfall i containere og lukk igjen lokket!

HMS
Gjør deg kjent med gjeldende branninstruks. Om ikke en slik finnes i din leilighet, ta kontakt med styret.

Olsgård II borettslag