Dugnad 2015

Dugnad planlegges til månedskiftet mai / juni. Nærmere informasjon kommer.

Er det noen ønsker relatert til uteområder eller dugnad, send en e-post til styret!

Olsgård II borettslag