Beboerinformasjon februar 2015

Parkering
Vi må få be alle om å parkere slik at bilen er til minst mulig hinder for de som rydder sne og at vi parkerer tettere.
En oppfordring: kjørt godt ut til kanten slik at det blir plass å komme forbi.
NB ! Det er kun plass til en bil pr leilighet !

Det er ikke tillatt å stå parkert foran inngangsparti uten om ved av og pålasting.

Generalforsamling
Styret jobber med årets generalforsamling. Beboere oppfordres til tenke over saker de ønsker skal tas opp.

Mer informasjon og innkalling kommer etterhvert.

Kontakt med styret
SMS`er som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMS`er videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Olsgård II borettslag
http://www.olsgård2.no/
Telefonnummer 907 99 283