Beboerinformasjon januar 2015

Først vil vi ønske alle et riktig godt nytt år!

Vannskader
Perioder med frost og regnvær kan forårsake skade på tak og mur. Derfor oppfordrer vi alle til å holde et våkent øye med kjellerrommene.

Klager på rot i fellesarealer og dårlig renhold
Styret har mottatt klager fra beboere vedrørende unnasluntring av vasking, samt at det oppbevares private saker og ting under trapp i kjeller. Av ordenreglementet fremgår klart at det ikke skal oppbevares ting i trappegangen og under trappen i kjeller. Videre fremgår at enhver som er ukehavende SKAL vaske fellesarealer en gang i løpet av uken, samt at en på sommerstid skal vanne i blomsterpottene på yttersiden og på vintertid sørge for snørydding slik at døren kan lukkes uhindret.

«Borettslaget’s Ordensreglene pkt 4
Rengjøring: Beboerne i hver oppgang er ansvarlig for vask av fellesarealer. Det kan være hensiktsmessig å oppnevne ”Ukehavende” som besørger ukentlig vask av
fellesarealer. Ukehavende skal også måke snø foran ytterdør. Det er alle beboeres plikt å holde områdene i tilknytning til søppeldeponi tilgjengelig for problemfri henting av avfall.»

Kontakt med styret
SMS`er som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMS`er videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Olsgård II borettslag
http://www.olsgård2.no/
Telefonnummer 907 99 283