Beboerinformasjon november 2014

Levende lys
Vis varsomhet! Ikke forlat levende lys!

Røykvarslernes dag
1. desember markeres røykvarslernes dag! Husk å skifte batteri og teste disse!
Vend også på pulverapparatet!

Uteområder
Det er kun en parkeringsplass per leilighet! Parker tett slik at alle får en plass gjennom vinteren.
Snus og sigarettsneiper skal ikke kastes på bakken!

Fellesområder
Alle er ansvarlig for at våre fellesarealer er ryddige og rene! Alle har sin runde med trappevask og dette skal gjøres!
Ikke kast søppel / uønsket reklame på gulvet! Kast i søppelkorgen!
Sykkel og akebrett skal ikke settes under trapp i kjelleren. Fellesbod/sportsbod er ment for dette.

Styret ønsker alle i borettslaget en fin adventstid 😉

advent