Beboerinformasjon september 2014, del 2

Høsten
Høstmørket kommer sigende og kveldene blir lengre. Da kommer også levende lys fram!
Pass på og forlat aldri levende lys!
Sjekk røykvarslere og gjør en rutinemessig vending av håndslukkeren i leiligheten!

Vinduer
Nå er alle kjellervinduer skiftet i blokkene.

Ventiler rekkehus
Utvendige ventiler i rekkehus blir skiftet forløpende.

Uteområder
Anleggsgartneren gjør utbedringer på områder hvor det har vært skader i forbindelse med nedbør.
Vi ber innstendig om at beboere ikke GÅR eller KJØRER på våre utbedrede områder!
Sigarettsneiper og snusporsjoner skal IKKE kastes på fellesområder!

Fellesområder
Ting skal ikke lagres under trapp eller i oppganger. Benytt felles- eller egen bod.

Olsgård 2 borettslag
http://www.olsgård2.no
tlf : 907 99 283