Beboerinformasjon mai 2014

Maling

Sommeren er like om hjørnet og vi tilbringer mer tid ute/på veranda.

Vi vil oppfordre alle til å gjøre en innsats for at det skal bli trivelig rundt oss. Vi har maling, ‘rekkehusblå’ / kvit for tre og mur samt beise / olje for platting.

Ta kontakt med styret per telefon for nærmere avtale.

Verandakryss
Dersom du har verandakryss som må skiftes så må borettslaget få beskjed om hvor mange. Gi skriftlig beskjed til: Olsgård II borettslag, olsgaard2@online.no eller med et brev i postkassen i Dueveien 5. Postkassen står ved postkassene til beboerne.

Det er gjort avtale med Nyskog om skifting. Nyskog må ha tilgang til din leilighet. Vi har fellesnøkkel som kan benyttes, men dette vil ikke bli gjort uten tillatelse fra andelseier. Vi kommer tilbake til dette for de som skal ha skiftet kryss.

Låsekasser
Alle låsekassene vil bli skiftet. En låsekasse av den typen vi har har ei beregnet levetid på 15 år ++. Vi har hatt noen akutte skifter av låskasse, noe som er kostbart – ca 3.000 pr stk. Vi har fått tilbud fra Låsesmeden om skifte av alle låskassene – totalt kroner 40.000 for alle boenhetene .

Når dette skal gjøres vil det bli behov for at beboer er hjemme eller at det er gitt tillatelse til bruk av fellesnøkkel. Beboere i rekkehus må være hjemme for å få skiftet låsekasse eller ha avtale meden nabo om åpning av leilighet. Vi kommer tilbake med tidspunkt om når.

Dugnad
Mandag 2. juni klokken 18 er det dugnad i vårt borettslag.

Olsgård 2 borettslag

Tlf : 907 99 283
Husk; sms sendt til borettslagets telefon kommer ikke fram! Ring eller send e-post.