Beboerinformasjon februar, del 1 2014

Den kalde snøfattige vinteren holder stand. Skal du reise på vinterferie må du la det stå på varme slik at det ikke oppstår frostskader – det kan fortsatt bli kaldere vær.

Kontroll
VVS24 renoverte for ei tid tilbake alle avløpsledningene under blokkene. Onsdag 25. februar kommer de tilbake for å foreta etter-kontroll. De må inn i kjellerbodene til de som har nedløpsrør. De berørte andelseierne har fått skriftlig informasjon.

Generalforsamling
Forvarsel om generalforsamling i borettslaget, dato blir 08. april. Det vil etter hvert komme mer informasjon.

Parkering
Om noen beboere observerer at våre parkeringsplasser benyttes av tilsluttende borettslag, må styret kontaktes.

Kontakt med styret
SMSer som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMSer videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Olsgård II borettslag
Telefonnummer 907 99 283