Beboerinformasjon januar 2014

Vi vil få ønske alle et riktig godt nytt år!

01. desember var røykvarslerens dag – husket du å skifte batteri og vende på pulverapparat!!!

Parkering
Det er vinter og sne og forholdene for parkering er blitt trangere. Vi må få oppfordre alle til å parkere slik at bilene er til minst mulig hinder for de som rydder sne – slik kan vi også unngå skade på bilen.
NB ! Det er kun plass til en bil pr leilighet ! + at vi skal ha plass til besøkende.

Søppelskur
Vi har ingen vaktmester og er derfor avhengig av at alle tar initiativ til snømåking når det trenges. Når det ikke er måket foran søppeldunkene setter Remiks ikke dunkene tilbake på plass etter tømming.

Kontakt med styret
SMSer som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMSer videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Olsgård II borettslag
Telefonnummer 907 99 283