Beboerinformasjon oktober 2013

En fin nord-norsk sommer er over og vinteren er her. Den kom også i år like overraskende på oss som tidligere år.

Vi vil rette en takk til alle de som har plantet blomster og gjort det fint rundt om.

Parkering
Med vinter og sne blir også forholdene for parkering trangere. Vi må få oppfordre alle til å parkere slik at bilene er til minst mulig hinder for de som rydder sne.

NB ! Det er kun plass til en bil pr leilighet ! + at vi skal ha plass til besøkende.

Bunnledninger
VVS24 er ferdig med vedlikeholdet av bunnledningene i blokkene. Det gjenstår nå kun etterkontroll av noen avløp.

Kontakt med styret
SMSer som sendes til styrets telefon vil ikke bli lest av noen i styret. Årsaken er at telefonen er viderekoplet og SMSer videresendes ikke.
Om man ønsker kontakt med styret, må man ringe eller sende e-post.

Boder
Da styret ønsker oversikt over hvem som har hvilke boder i forbindelse med vedlikehold og lignende, ber vi om at alle merker sin bod med leilighetsnummer eller etasje pluss høyre, venstre eller hybel.

Annet
Minner om ordensreglene som sier at det skal være ro mellom klokken 23 og 07.

Vi går nå inn i en periode av året med lange mørke kvelder hvor mange av oss tenner levende lys og har det koselig. MEN, det er også den perioden av året at det er flest branner. Husk å slukke alle levende lys før du forlater leiligheten eller legger deg for natten!

Hilsen
Olsgård II borettslag